Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 288 0

Gölcük Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir

Paylaş:

✔ Gölcük Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01311736
 • Şehir: KOCAELİ
 • İlçe: Gölcük
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.03.2021 – saat: 15:00
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 02.03.2021 12:00 Belediye Gelir Müdürlüğü
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen  Salonu
Gölcük Belediye Başkanlığı

Belediyemizce 02.03./2021 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Dumlupınar Mah. 19 Mayıs Cad. Adnan Menderes İş Merkezi B Blok 30 nolu işyerinin  kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 02.03.2021  tarih Salı günü saat 15.00de Belediye Encümen  Salonunda yapılacaktır.

2- Geçici teminat bedeli : 36,00 TL.

3- Aylık Muhammen kira bedeli : 100,00 TL.

4- Kira müddeti :  1 Yıl.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A- Kanuni ikametgahı olması. (Muhtardan ikametgah belgesi)

B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. (Adres beyanı)

C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)

 • a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 • b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

G- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.

H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.

I- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi.    Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.  

6- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8- Tekliflerin 02/03/2021  tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.  

✔ Gölcük Yemek Kültürü

Yoğunlukla Karadeniz Bölgesi insanlarının ( Gürcü, Laz, Mohti, Çerkez, Abaza ) ağırlıklı olduğu ve son 10 yıl içinde de önemli ölçüde göç alan Donanma Kenti Gölcükte bir kültür mozaiği oluşmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da “Yöresel Yemek Kültürü” çeşitlilik oluşmuştur.

En çarpıcı örneklerinden bazıları;


Lapera ile dövülmüş kara lahana yemeği,
* Mısır ekmeği,
* Saçta fındık kavurması,
* Turşu Kavurması,
* Turşu çeşitleri,
* Tandır ekmeği,                                                                                                        


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir