Kocaeli/Gölcük Yüzme Havuzu Binasının Zemin Katındaki Bağımsız Bölüm Kiraya Verilecektir

✔ Kocaeli/Gölcük Yüzme Havuzu Binasının Zemin Katındaki Bağımsız Bölüm Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 15:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 17.03.2020 — saat: 12:00 Belediye Gelir Müdürlüğü,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen Salonu
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Gölcük Belediyesince 17.03.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Kocaeli/Gölcük Belediyesine ait Kavaklı Mahallesi 129 Sokak üzerinde Gölcük Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi binasının, zemin kat kuzeydoğu cephesinin giriş kısmında bulunan bağımsız bölümün kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale, 17.03.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- Geçici teminat bedeli : 180,00 TL.

3- Aylık Muhammen kira bedeli : 500,00 TL.

4- Kira müddeti : 1 Yıl.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A- Kanuni ikametgahı olması.(Muhtardan ikametgah belgesi)

B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı)

C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)

  • Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, belge.
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

D- İmza sirküleri verilmesi.

  • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

G- Şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.

H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.

I- Şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

6- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8- Tekliflerin 17.03.2020 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok