Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 380 0

Halı Saha, Büfe ve ATM Alanları Kiraya Verilecektir..

Paylaş:

Halı Saha, Büfe ve ATM Alanları Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 11:00
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

BURSA/GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI: Gürsu Belediyesine ait halı saha, büfe ve ATM alanları kiraya verilecektir.

1- İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Zafer Mahallesi Beşevler Caddesi No: 5 Belediye Hizmet Binası
Tel : 0 224 371 50 00
Fax : 0224 371 50 14

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 35/a “Kapalı Teklif Usulü” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihaleler yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Bursa/Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.

3- İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.

İhale konusu kiralanacak yere ait ilgili şartname isteklilere 100,00-TL bedel karşılığında Bursa/Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir.

Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.

4- TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu yerler için yukarıdaki tabloda belirlenen Geçici Teminat bedellerini en geç ihale saatine kadar, Bursa/Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  • Geçici teminatı yatırmış olmak,
  • Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Kanuni ikametgahını gösterir belge,
  • İhale dokümanı satın aldığına dair belge,
  • Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
  • Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
  • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şirket ise Ticaret sicil gazetesi,

6 – EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.

8 – TEKLİFLER, İHALE TARİH VE SAATİNE KADAR GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR.

POSTA V.B. GÖNDERİMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

9 -TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

10- BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

SIRA NOTAŞINMAZ ADRESİTAŞINMAZ TAPU ALANIKULLANIM ALANINİTELİĞİKİRA SÜRESİMUHAMMEL BEDELİ ( 1 AYLIK )GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1.KURTULUŞ MAHALLESİ YILMAZ SOKAK ADRESİNDE, 310 ADA / 2 PARSEL5.402,65 m2HALI SAHA: : 1125 m2
İDARİ BİNA :189 m2
TOPLAM :1.314 m2
KAPALI SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI (HALI SAHA) SPOR TESİSİ36 AY2.000,00 TL + K.D.V.2.160,00TL + K.D.V.14.04.202011:00
2.YENİDOĞAN MAHALLESİ ÇARDAK SOKAK ADRESİNDE, 2775 ADA / 69 PARSEL2.807,31 m2HALI SAHA: 1440 m2
İDARİ BİNA :129 m2
TOPLAM :1.569 m2
SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI (HALI SAHA) SPOR TESİSİ36 AY2.000,00 TL + K.D.V.2.160,00 TL + K.D.V.14.04.202013:00
3.ADAKÖY MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ NO:2/B ADRESİNDEKÖY MEYDANI70 m2KIRAATHANE36 AY1.000,00 TL+ K.D.V.1.080,00 TL + K.D.V.14.04.202014:00
4.KURTULUŞ MAHALLESİ KARADENİZ SOKAK NO: 29 GÜRSU ERGUVAN PARKI İÇERİSİ2.332,00 m29 m2 Kapalı AlanBÜFE36 AY550,00 TL+ K.D.V.594,00 TL + K.D.V.14.04.202015:00
5.ZAFER MAH. HAL CADDESİ ADRESİNDE 372 ADA / 1 PARSELDEKİ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI SINIRLARI DAHİLİNDE4.640,82 m21 NO’LU ATM : 6 m24 ADET BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ BANKAMATİK ATM YERİ36 AY1 ADET ATM YERİ KİRA MUHAMMEN BEDELİ: 1.500,00TL + K.D.V.
1.770,00 TL+ K.D.V
15.04.202011:00
6.ZAFER MAH. HAL CADDESİ ADRESİNDE 372 ADA / 1 PARSELDEKİ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI SINIRLARI DAHİLİNDE4.640,82 m22 NO’LU ATM : 6 m24 ADET BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ BANKAMATİK ATM YERİ36 AY1 ADET ATM YERİ KİRA MUHAMMEN BEDELİ: 1.500,00TL + K.D.V.
1.770,00 TL + K.D.V
15.04.202013:00
7.ZAFER MAH. HAL CADDESİ ADRESİNDE 372 ADA / 1 PARSELDEKİ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI SINIRLARI DAHİLİNDE4.640,82 m23 NO’LU ATM : 6 m24 ADET BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ BANKAMATİK ATM YERİ36 AY1 ADET ATM YERİ KİRA MUHAMMEN BEDELİ: 1.500,00TL + K.D.V.
1.770,00 TL + K.D.V
15.04.202014:00
8.ZAFER MAH. HAL CADDESİ ADRESİNDE 372 ADA / 1 PARSELDEKİ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI SINIRLARI DAHİLİNDE4.640,82 m24 NO’LU ATM : 6 m24 ADET BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ BANKAMATİK ATM YERİ36 AY1 ADET ATM YERİ KİRA MUHAMMEN BEDELİ: 1.500,00TL + K.D.V.
1.770,00 TL + K.D.V
15.04.202015:00
9.ZAFER MAH. HASANPAŞA CADDESİ NO: 2-4 ADRESİNDEKİ KAPALI PAZARYERİ İÇERİSİNDE BULUNAN 12,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ÇAY OCAĞI VE 80 M2 WC’NİN KİRALANMASI İŞİ5.477,80 m2ÇAYOCAĞI: 12 m2
WC’LER: 80 m2
1 ADET ÇAY OCAĞI VE 2 ADET WC36 AY850,00 TL + K.D.V.918,00 TL+ K.D.V.15.04.2020
16:00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir