Hastane Kantini / Çay ocağı Kiraya Verilecektir

✔ Hastane Kantini / Çay ocağı Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01306063
  • Şehir: YOZGAT
  • İlçe: Akdağmadeni
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.02.2021 – saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Akdağmadeni Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

 ✔  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni Devlet Hastanesi

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan Kantin/Çay Ocağı Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : Gültepe Mah. 171 sok. no:44 Akdağmadeni/YOZGAT
b)Telefon ve Faks Numarası : 0354 314 13 07 – 0354 314 14 13
c)Elektronik posta Adresi(varsa) :

2-İhale Konusu Kira İşinin:

a) Niteliği, türü, miktarı :

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina İçerisindeki Yarı Kapalı alan 30 m2 Kapalı Alan 6 m2 (Toplam 36 m2) içerisinde bulunan Kantin/Çay Ocağı

b) Şartname ve Ekleri nereden ve hangi şartlarda alınacağı :

Şartname ve ekleri Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ek Bina – 1 Satın alma Birimi adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer :Akdağmadeni Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati :15.02.2021– Pazartesi Saat 14.00

4 – 3 yıllık kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina için 69.634,08 TL olup İhale uhdesine kalan firma, kiraladığı yere ilişkin mevcut elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini üzerine alacaktır. Elektrik, su ve doğalgaz giderleri mevcut süzme sayaç üzerindeki aylık tüketim miktarları rayiç bedel üzerinden hesaplandıktan sonra ödemeleri yapılarak dekontlar ilgili dosyaya eklenmek üzere satın alma birimine teslim edilecektir.
Tahmini bedel üzerinden en az %3 oranında 2089,02 TL geçici teminat alınacak olup İhale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.

5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

1. Kantin ihalesi için meslek odasından ilk ilan veya ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Oda Kayıt Belgesi. 
2. Teklif vermeye Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

a) Gerçek Kişi İse; Noter Tasdikli imza Beyannamesi
b) Tüzel Kişi İse; Tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname aslı ya da noter tasdikli sureti 

1. Tebligat için Adres Beyanı (İkametgah Belgesi) 

2. Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Örneği 

3. Yozgat Halk Bankası şubesine TR17 0001 2009 7850 0079 0000 48 iban nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz 

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. İhale için son altı ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil kayıt sorgulama belgesi istenilecektir. 

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak İhale için ilk teklif bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek olup, daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama işi ihale edilecektir. 

6–Değerlendirmelerde taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – Bu ilanda ve ihale dokümanlarında Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan taşınmaz ifade edilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok