Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 190 0

Hastane Kantini/Kafeteryası Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Hastane Kantini/Kafeteryası Kiraya Verilecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01297428
 • Şehir: ÇORUM
 • İlçe: Kargı
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 – saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Birimi odası

KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

1 YILLIĞINA KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

1- Aşağıda tapu bilgileri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı olan 10.224,60 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın, 53,94 m2′ lik kısmının 1 (Bir) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre kafeterya/kantin olarak kullanılmak üzere Açık Teklif Usulü ile kiralaması yapılacaktır.                       

2- İhale Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Birimi odasında  02/02/2021 tarihinde saat: 10:00 yapılacaktır.

3. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Hastanemiz satınalma biriminde mesai saatlerinde görülebilir.

4- İhaleye katılmak isteyenler;

 1. Geçici teminatı, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Muhammen bedelin en az %20’ si tutarındaki bedelin ihale saatinden önce Hastanemizin Halk Bankası Kargı şubesindeki TR120001200123800005100064 iban nolu hesaba Geçici teminatı yatıracaktır. 
 2. Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah)
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri, Savcılık Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Suretini ve noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesi siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alımı belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını  noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
 1. Taşınmaz malın kirası ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcıya aittir.
 2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale komisyonuna şahsen müracaatları zorunludur.
 3. İdare ve Bakanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihaleyi kesin onayıp onamamakta serbesttir.
 4. Ticari alan kiralama sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazılı talimatlarına uygun olarak kamu zararına neden olmamak için  pandemi öncesi dönemdeki günlük Poliklinik  hasta sayısı, poliklinik sayısı, hastane personel sayısı gibi ve benzeri kriterler esas alınarak  aylık kira dönemleri için tespit edilen azalma oranı dikkate alınarak ihale yetkilisinin onayı ile pandemi nedeniyle ticari faaliyetlerinin azaldığı dönemler için İdaremiz kararıyla indirim uygulanacaktır. Pandemi sürecinin resmi makamlarca bittiğini bildirilmesine müteakip normal kira uygulamasına dönülecektir.

Hastane kantini/kafeteryası 1 yıllığına kiraya verilecektir.

Mahallesi -KöyüYöresiCinsiAda NoParsel NoYüzölçümü m2Muhammen Bedeli(TL)Geçici Teminat(TL)İhale TarihiSaati
Orta MahalleHal MeydanıHastane307/6361910.224,6012.986,892.597,3802.02.202110:00

İlanen duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir