Havalimanı İçhatlarda Satış Mahalli İşletim Kullanım Hakkı Kiraya Verilecektir

✔ Havalimanı İçhatlarda Satış Mahalli İşletim Kullanım Hakkı Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Diyarbakır Havalimanı içhatlar giden yolcu arındırılmış salonda bulunan 1 nolu 29,33 m2’lik satış mahalli KDV dahil aylık 8.500.-TL (SekizbinbeşyüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

1- Diyarbakır Havalimanı içhatlar giden yolcu arındırılmış salonda bulunan 1 nolu 29,33 m2’lik satış mahalli KDV dahil aylık 8.500.-TL (SekizbinbeşyüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenler 30.000.-TL (OtuzbinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4- İstekliler 04.03.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Diyarbakır Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale 04.03.2020 günü saat 14:30’da Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8- Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: 1- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22

Adres: 2- Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü Tel: 0 412 233 27 19
Faks: 0 412 233 53 53

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok