Havalimanı İçinde 6 Adet Masaj Koltuğu Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Havalimanı İçinde 6 Adet Masaj Koltuğu Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Diyarbakır Havalimanı giden yolcu iç/dış hat ortak salon da 2 adet, iç hatlar giden yolcu arınmış salonda 2 Adet ve dış hatlar giden yolcu arınmış salonda 2 adet olmak üzere toplam 6 adet masaj koltuğu yerinin kiraya verilmesi,
  • İşin Yapılacağı Yer : Diyarbakır
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünde,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

1. Diyarbakır Havalimanı giden yolcu iç/dış hat ortak salon da 2 adet, iç hatlar giden yolcu arınmış salonda 2 Adet ve dış hatlar giden yolcu arınmış salonda 2 adet olmak üzere toplam 6 adet masaj koltuğu yerinin tamamı KDV dahil aylık 4.800.-TL (DörtbinsekizyüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ihale edilerek kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahallene ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 10.000.-TL (OnBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahallere talip olanlar 05.03.2020 günü saat 14.00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale, 05.03.2020 günü saat 14.30’ da Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: 1- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22

Adres: 2- Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü,

Tel: 0 412 233 27 19 Faks: 0 412 233 53 53

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok