Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 262 0

Havsa Belediyesi 13 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Havsa Belediyesi 13 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne/Havsa Belediyesi Belediye Encümeni,

İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,

İhale Türü : Kiraya Verme,

Edirne/Havsa Belediyesine ait Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: ’de bulunan 8 adet dükkan ile Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8’de bulunan 13 adet dükkanın 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 19.03.2020 Perşembe günü Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır.


Adresi, Aylık muhammen kira bedeli, Geçici
Teminat, İhale Saati:

 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/7 350,00 TL. 400,00 TL. 14.00
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/8 350,00 TL. 400,00 TL. 14.05
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/9 350,00 TL. 400,00 TL. 14.10
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/10 350,00 TL. 400,00 TL. 14.15
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/11 350,00 TL. 400,00 TL. 14.20
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/12 350,00 TL. 400,00 TL. 14.25
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/13 350,00 TL. 400,00 TL. 14.30
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/14 350,00 TL. 400,00 TL. 14.35
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/15 350,00 TL. 400,00 TL. 14.40
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/16 350,00 TL. 400,00 TL. 14.45
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/18 350,00 TL. 400,00 TL. 14.50
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/19 350,00 TL. 400,00 TL. 14.55
 • Helvacı Mahallesi Festival Sokak No: 8/20 350,00 TL. 400,00 TL. 15.00
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1M 350,00 TL. 400,00 TL. 15.05
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1N 350,00 TL. 400,00 TL. 15.10
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1O 350,00 TL. 400,00 TL. 15.15
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1P 350,00 TL. 400,00 TL. 15.20
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1R 350,00 TL. 400,00 TL. 15.25
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1S 350,00 TL. 400,00 TL. 15.30
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1T 750,00 TL. 810,00 TL. 15.35
 • Helvacı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 7/1U 750,00 TL. 810,00 TL. 15.40

İhaleye Katılacaklardan istenecek belgeler:

1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

* Nüfus cüzdan fotokopisi,

* İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

* Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

* Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı,

* İhaleye vekaleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

* İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti,

* Noter tasdikli imza sirküleri,

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

* İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

* Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

* Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair yazı,

* Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini,

Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale günü saat 12:00’ye kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Havsa Belediyesi Encümeni 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunulamaz.

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Havsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve şartname 10,00 TL. karşılığında satın alınabilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir