Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 204 0

Hopa Feneri Müştemilatları ve Arsası Restoran Hizmeti Vermek Üzere Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Hopa Feneri Müştemilatları ve Arsası Restoran Hizmeti Vermek Üzere Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Artvin İli, Arhavi İlçesi, Aşağı Hacılar Mah. Kemer mevkii, F46-b-12-c-2-c pafta, 558 Ada, 2 Parselde kayıtlı 2003,25 m² yüzölçümlü Hopa Feneri Müştemilatları ve Arsası (fener kulesi hariç) kamuya açık yeme-içme-lokantacılık-eğlence-restoran hizmeti vermek üzere kiraya verme ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No: 16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü : Kiraya Verme,

Kuruluşun:

  • Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
  • Telefon numarası : 0 216 531 40 00 – 4437
  • Faks numarası : 0 216 553 58 03
  • İhale Bilgileri : www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

İhale konusu taşınmaza ait bilgiler:

1- İşin Adı ve Niteliği: Artvin İli, Arhavi İlçesi, Aşağı Hacılar Mah. Kemer mevkii, F46-b-12-c-2-c pafta, 558 Ada, 2 Parselde kayıtlı 2003,25 m² yüzölçümlü Hopa Feneri Müştemilatları ve Arsası (fener kulesi hariç) kamuya açık yeme-içme-lokantacılık-eğlence-restoran hizmeti vermek üzere kiraya verme ihalesi,

2- İhale Usulü: İhale kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve bilahare kapalı zarf veren geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

3- Muhammen Bedeli: 9.630,00 TL/ay (KDV. Hariç)

4- Geçici Teminatı: 28.890,00 TL.

5- Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 16.03.2020 Pazartesi günü Saat 10:00
İhale ve Teklif Açma Tarihi ve Saati: 16.03.2020 Pazartesi günü Saat 14:00

6- İhalenin yapılacağı Yer: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No: 16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL

İhaleye katılabilme şartları:

1- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 500,00-TL karşılığı Kuruluşun Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

2- İstekliler, İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılmak için istenen belgeleri tamamlayıp Tekliflerini Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir.

3- Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.

4- İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir