Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 156 0

Hüyük Belediyesine Ait Taşınmazlar İhaleyle Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Konya/ Hüyük Belediyesine Ait Taşınmazlar İhaleyle Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 16 adet taşınmaz,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 14:00,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya/Hüyük Belediye Başkanlık makam odası,
İhale Usulü
: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Konya/Hüyük Belediyesine ait, aşağıda yazılı 16 Adet gayrimenkul, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

SIRA
NO
İLÇESİ/
MAHALLESİ
MEVKİSİ/YERCİNSİM2MUHAM
MEN BEDEL
Aylık (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
%(3-30)
KİRA
SÜRESİ/YIL
1BaşlamışBelediye DükkanıDükkan50100
Aylık
1103
2ÇavuşKaraimamoğlu cad. 6/ADükkan64150
Aylık
1653
3ÇavuşKaraimamoğlu cad. 6/DDükkan1650
Aylık
553
4ÇavuşKaraimamoğlu cad. 8/BDükkan32130
Aylık
1403
5GörünmezBelediye dükkanıDükkan28100
Aylık
5003
6KıreliSönmez cad .No: 28/B Eski sanayi zemin katDükkan80445
Aylık
4853
7KıreliSönmez cad. No: 28/C Eski san . 1 .katDükkan100425
Aylık
4603
8Kıreli111892 sok. 36/1Lojman10100
Aylık
1103
9Köşk112053 sok. no: 10Dükkan50165
Aylık
5003
10SelkiYeni lojman 1.kat 3 noluDükkan30130
Aylık
1453
11SelkiYeni lojman 1.kat 6 noluDükkan
30
130
Aylık
1453
12SelkiEski lojman 2.kat 8 nolu Kuzey CepheLojman170
Aylık
1853
13SelkiEski lojman 3.kat 10 nolu Güney CepheLojman170
Aylık
1853
14SelkiEski lojman 3.kat 12 nolu Kuzey CepheLojman170
Aylık
1853
15SuludereBelediye DükkanıDükkan80200
Aylık
5003
16UlupınarUlupınar Parkındaki BüfeBüfe125
Aylık
1353

1-İhale, 02.04.2020 Perşembe günü saat 14:00’ te Belediye Başkanlık makam odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

  • Başvuru Dilekçesi,
  • Nüfus cüzdan sureti ,
  • İkametgah belgesi,
  • Teminat alındı belgesi,
  • Belediyeden borcu yoktur belgesi,
  • Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
  • Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

3- Şartname, Hüyük Belediyesi’nin ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 01.04.2020 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir