İlkadım Belediyesinden İşyerlerinin Kiralanması İhalesi

✔ İlkadım Belediyesinden İşyerlerinin Kiralanması İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 — Saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonu (Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 İlkadım / SAMSUN)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ İlkadım Belediyesinden

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait olan ve aşağıda listesi verilen mülkler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Güzeldere Mahallesi, 9600 ada, 2 nolu parsel içerisinde bulunan 2938,70 m2 lik alan,

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Cephane Sokak (Bankalar Caddesi) üzerinde bulunan 7m2 lik ATM yeri,

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Gazi Ethem Paşa Bulvarı Yıldıray Çınar Kültür Merkezi (çatısında) bulunan 8 m2 lik baz istasyonu yeri

– Samsun İli, İlkadım İlçesi,Toybelen Mahallesi, 10030 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan 90 m2 lik 12 nolu dükkan,

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı ile Dr Kamil Caddesi kesişimin de bulunan 10 m2 lik 3 nolu dükkan

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı ile Dr. Kamil Caddesi kesişimin de bulunan 27m2 lik 1 nolu dükkan,

– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde bulunan 27 m2 kapalı, 167 m2 açık alana sahip büfe,

KONUMEVKİMUAMMEN KİRASI (TL)GEÇİÇİ TEMİNAT
ArsaGüzeldere Mahallesi3.000,00/Ay3.500,00 TL
ATM yeriKale Mahallesi40.000,00/Yıllık3.600,00 TL
Baz İstasyonu yeriFevziçakmak Mahallesi40.000,00/Yıllık3.600,00 TL
DükkanToybelen Mahallesi-12 nolu850,00/Ay920,00 TL
DükkanYenidoğan Mahallesi-3 nolu600,00/Ay650,00 TL
DükkanYenidoğan Mahallesi-1 nolu500,00/Ay550,00 TL
BüfeDerebahçe Mahallesi700,00/Ay760,00 TL

3- İhale 28.01.2020 Salı günü yukarıda belirten saatlerde İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No: 157 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 27.01.2020 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (Madde 2 de belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi, ATM ve baz istasyonu yeri için 250.- TL, büfe, dükkan ve arsa için 100.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok