Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 397 0

İnebolu Adalet Sarayı’nda Bulunan Kafeterya ve Çay Ocağı İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:


Kastamonu/İnebolu Adalet Sarayı’nda Bulunan Kafeterya ve Çay Ocağı İhaleyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İnebolu İlçesi Avara Mahallesi Şehit Er Rahmi Yılmazer caddesi adresindeki İnebolu Adalet Sarayının Zemin katında bulunan bürüt 59,16 m2 alana sahip olan Kafeterya ile 2. Katta bulunan bürüt 12,77 m2 alana sahip olan çay ocağı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun uygun olarak yeniden düzenlenen ve 27.12.2005 gün 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları İdare ve İhale Yönetmeliğinin 44. Maddesinin (d) bendi gereğince kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İnebolu Yeni Adalet Sarayı 2. Kat Toplantı Salonu,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1 ) İlçemiz Avara Mahallesi Şehit Er Rahmi Yılmazer caddesi adresindeki İnebolu Adalet Sarayının Zemin katında bulunan bürüt 59,16 m2 alana sahip olan Kafeterya ile 2. Katta bulunan bürüt 12,77 m2 alana sahip olan çay ocağı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun uygun olarak yeniden düzenlenen ve 27.12.2005 gün 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları İdare ve İhale Yönetmeliğinin 44. Maddesinin (d) bendi gereğince kiraya verilecektir.

Türü : Kafeterya ve çay ocağı işletilmesi için kiraya verilmesi
İhale Usulü : Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 44/d maddesine göre Pazarlık Usulü,
İhale Tarihi : 17.03.2020 Salı günü — Saat: 10:00
İhale Yeri : İnebolu Yeni Adalet Sarayı 2. Kat Toplantı Salonu.
Hizmet Yeri : İnebolu Adalet Sarayı.
Tel No : 0366 811 20 04 – 1155/1159 (dahili)
Fax No : 0366 811 24 23
Hizmet Süresi : 3 yıl

2 ) Geçici teminat bedeli : (KDV hariç) bir yıllık tahmini bedel üzerinden %3′ dür. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların Başsavcılığımızın Akbank İnebolu Şubesinde bulunan TR290004600602888000024032 nolu hesaba yatırılması,

3 ) Telefon, telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve teklifler kabul edilmez,

4 ) İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

4.1- İhale dokümanı ve genel şartnameler İnebolu Adliyesi İdari İşler Müdürlüğünde görülebilir ve ihaleye katılmak isteyenlerin İnebolu Mal Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası TR370001000128000010005546 nolu hesabına 50,00TL(ElliTürkLirası) makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
4.2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.3- Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler),
4.4- İkamet Belgesi,
4.5- Geçici Teminat Dekontu,
4.6- Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname,
4.7- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler),
4.8- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge,

5 ) İhaleye Katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale dosyası ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgesi tam olanların yazılı teklifleri değerlendirildikten sonra pazarlık usulüne geçilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir