Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 308 0

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde Bulunan Kantin Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde Bulunan Kantin Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Şile Kampüs Sosyal Merkez Binası Giriş Katı Kantin / Kafeterya Kiralama Hizmet Alım İşlerini,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 23.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Üniversite sokak No: 2 Şile/İSTANBUL
İhale Usulü : Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Işık Üniversitesi, Şile Kampüs Sosyal Merkez Binası Giriş Katı Kantin / Kafeterya Kiralama Hizmet Alım İşlerini işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin
AdresiFMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
Telefon ve faks numarasıTel 4440799 Fax: (216) 712 14 68
Elektronik posta adresi[email protected]
İhale dokümanının görülebileceği internet adresiwww.isikun.edu.tr
İhale konusu hizmetin
Niteliği, türü ve miktarıŞile Kampüs Sosyal Merkez Binası Giriş Katı Kantin / Kafeterya Kiralama Hizmet Alım İşlerini
Yapılacağı yerFMV Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri
Süresi1+1 Yıl
İhalenin
Yapılacağı yerFMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No: 2 Şile/İSTANBUL
Tarihi ve saati23.03.2020 — 10.00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 • Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu. (İç Zarfta bulunacak)
 • %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu.
 • Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
 • İSTEKLİ’nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ’ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
 • Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
 • “Vergi Borcu Yoktur” Belgesi
 • Vergi Dairesi onaylı 2018, 2019 yılı Mali Tabloları ve Bilançoları
 • SGK Borcu Yoktur Belgesi,
 • Çalışılan Bankalar Listesi,
 • İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
 • Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Yer Görme Belgesi,

Bu Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

İş referans belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre son 5 yılda yaptıkları, İDARE tarafından kusursuz kabul edilen işlerle veya ihale konusu dahil ve/veya benzer işleri bitirdiklerine ilişkin referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren firma tanıtım dosyalarını İdareye sunmaları zorunludur.

İSTEKLİ’lerin, ihale tarihinde İstanbul İlinde kendisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mahallesi Üniversite sokak No: 2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir