Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 405 0

İskenderun Belediyesinden Kiralık Dükkanlar….

Paylaş:

İskenderun Belediyesinden Kiralık Dükkanlar….

  • İlan No: ILN01280130
  • Şehir: HATAY
  • İlçe: İskenderun
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.12.2020 Saat: 13:10
  • İşin Yapılacağı Yer: Hatay/İskenderun
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

S/
N
İlçesiMahallesiDosya NoMıntıkaAdaParselKiralanacak
Alan
İhaleye Çıkacak Dükkan NumaralarıMuhammen Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat Bedeliİhale
Tarihi
İhale
Saati
1İskenderunÇayE.16191.Mıntıka22211 m217 Nolu İşyeri35.000,00 TL10.500,00 TL29.12.202013:10
2İskenderunÇayE.16001.Mıntıka22211 m219 Nolu İşyeri35.000,00 TL10.500,00 TL29.12.202013:15
3İskenderunÇayE.16201.Mıntıka(Eski 220 )34 m221 Nolu İşyeri50.000,00 TL15.000,00 TL29.12.202013:20
4İskenderunÇayE.16011.Mıntıka(Eski 220)36 m223 Nolu İşyeri55.000,00 TL16.500,00 TL29.12.202013:25
5İskenderunÇayE.16021.Mıntıka190310,50 m21 Nolu İşyeri21.500,00 TL6.450,00 TL29.12.202013:30
6İskenderunÇayE.16031.Mıntıka190310,50  m22 Nolu İşyeri21.500,00 TL6.450,00 TL29.12.202013:35
7İskenderunÇayE.16041.Mıntıka19039,50 m217 Nolu İşyeri10.250,00 TL3.075,00 TL29.12.202013:40
8İskenderunÇayE.16051.Mıntıka190312,40 m219 Nolu İşyeri23.500,00 TL7.050,00 TL29.12.202013:45
9İskenderunÇayE.16061.Mıntıka190313 m220 Nolu İşyeri23.500,00 TL7.050,00 TL29.12.202013:50
10İskenderunÇayE.16071.Mıntıka190315.90 m238 Nolu İşyeri13.750,00 TL4.125,00 TL29.12.202013:55
11İskenderunÇayE.16081.Mıntıka19036,25 m241 Nolu İşyeri5.750,00 TL1.725,00 TL29.12.202014:00
12İskenderunÇayE.16211.Mıntıka190310,50 m243 Nolu İşyeri10.250,00 TL3.075,00 TL29.12.202014:05
13İskenderunÇayE.16091.Mıntıka190311 m244 Nolu İşyeri10.250,003.075,00 TL29.12.202014:10
14
 
İskenderunÇayE.16101.Mıntıka190321,25 m248 Noluİşyeri15.875,00TL4.762,50 TL29.12.202014:15
15İskenderunÇayE.16111.Mıntıka190321,50 m249 Nolu İşyeri15.875,00TL4.762,50 TL29.12.202014:20
16İskenderunÇayE.16121.Mıntıka1903Açık Alan :157,00m2  Kapalı Alan:26.90 m21. Kat 76 Nolu İşyeri23.437,50 TL7.031,250 TL29.12.202014:25
17İskenderunÇayE.16131.Mıntıka190327,60 m21. Kat 77 Nolu İşyeri8.437,50 TL2.531,25 TL29.12.202014:30
18İskenderunÇayE.16141.Mıntıka190317,40 m21. Kat 78 Nolu İşyeri6.312,50 TL1.893,75 TL29.12.202014:35
19İskenderunÇayE.16151.Mıntıka190317.10 m21. Kat 78/A Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202014:40
20İskenderunÇayE.16161.Mıntıka190318,25 m21. Kat 79 Nolu İşyeri6.312,50 TL1.893,75 TL29.12.202014:45
21İskenderunÇayE.15951.Mıntıka190318,55 m21. Kat 80 Nolu İşyeri6.312,50 TL1.893,75 TL29.12.202014:50
22İskenderunÇayE.15941.Mıntıka190317,10 m21. Kat 81 Nolu İşyeri6.312,50 TL1.893,75 TL29.12.202014:55
23İskenderunÇayE.15961.Mıntıka190317,35 m21. Kat 82 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:00
24İskenderunÇayE.15901.Mıntıka190317,35 m21. Kat 83 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:05
25İskenderunÇayE.15911.Mıntıka190317,10 m21. Kat 83/A Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:10
26İskenderunÇayE.15931.Mıntıka190317,10 m21. Kat 84 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:15
27İskenderunÇayE.15971.Mıntıka190344,20 m21. Kat 85 Nolu İşyeri12.937,50 TL3.881,25 TL29.12.202015:20
28İskenderunÇayE.15921.Mıntıka190379,90 m21. Kat 86-87-88 Nolu İşyeri19.500,00 TL5.850,00 TL29.12.202015:25
29İskenderunÇayE.15981.Mıntıka190320,35 m21. Kat 89 Nolu İşyeri6.675,00 TL2.002,50 TL29.12.202015:30
30İskenderunÇayE.15891.Mıntıka190316,75 m21. Kat 90 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:35
31İskenderunÇayE.15881.Mıntıka190316,50 m21. Kat 90/A Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:40
32İskenderunÇayE.15861.Mıntıka190316,75 m21. Kat 91 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:45
33İskenderunÇayE.15851.Mıntıka190318,60 m21. Kat 91/A Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:50
34İskenderunÇayE.15831.Mıntıka190316,75 m21. Kat 92 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202015:55
35İskenderunÇayE.15871.Mıntıka190316,50 m21. Kat 93 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:00
36İskenderunÇayE.15841.Mıntıka190316,50 m21. Kat 94 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:05
37İskenderunÇayE.15821.Mıntıka190316,75 m21. Kat 95 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:10
38İskenderunÇayE.15791.Mıntıka190316,75 m21. Kat 96 Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:15
39İskenderunÇayE.15801.Mıntıka190318,60 m21. Kat 96/A Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:20
40İskenderunÇayE.15811.Mıntıka190316,50 m21. Kat 96/B Nolu İşyeri6.562,50 TL1.968,75 TL29.12.202016:25

1- Yukarıda sıra numaraları 1-40 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2-  İhale, İskenderun Belediyesi Brifing odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değirme konusunda yetkilidir.

4-  Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz alınabilir.

5-  İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir.(Emlak, ÇTV, Ecrimisil Taksidi, Kira vb.)

6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2020 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

8- 1-4 sıra numaralı taşınmazların ihalesine katılabilmek için 15 yıl, 5-15 sıra numaralı taşınmazlar ihalesine katılabilmek için ise 10 yıllık faaliyet gösterdiğine dair Ticaret Odasından veya bağlı bulunduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi getirmesi gerekmektedir.

9- İhale ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir