İSPARK Tarafından Alibeyköy Cep Otogarındaki Yazıhaneler Kiraya Veriliyor

✔ İSPARK Tarafından Alibeyköy Cep Otogarındaki Yazıhaneler Kiraya Veriliyor
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale Kayıt No : 2020/589
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan Tekli 4 adet Banko (12 m²), Tekli 1 adet Banko (10 m²), Çiftli 1 adet Banko (24 m²) Yazıhaneler,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No: 4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminali Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yenibaraj Yolu No: 7 (2.Pafta 54 Ada 88 Parsel) Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan Tekli 4 adet Banko (12 m²), Tekli 1 adet Banko (10 m²), Çiftli 1 adet Banko (24 m²) Yazıhanelerin 31.12.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul adresindeki ihale salonunda, 02.03.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da, Alibeyköy Cep Otogarı Yazıhaneler Kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre, Açık Teklif ihale usulü ile 22 Aylık kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-316.png

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR

A) İhaleye Katılacak Olanlarda Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı,

(Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

e) İhale şartnamesi alındığına dair belgenin aslı,

(İhale Şartnamesi; İdare adına Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Şefliğinden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında alınarak, Şartname alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.)

f) Vekaleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin imza beyannamesi,

g) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D1 ve/veya F1 ve/veya F2 belgesi,

h) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen zaman tarifeleri belgesi,

ı) İstanbul otogarlarında faaliyet sürdürdüğüne dair tahsis belgesi veya kira kontratı.

j) Ortak Katılım olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi.

B) Diğer Şartlar:

1- Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihale tarihi günü 02.03.2020 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No: 4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Satınalma ve İdari İşler Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Biriminden Selçuk BAKACAK’a teslim edilecektir.

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok