Isparta Belediyesinden 3 Adet İşyeri Kiralama İhalesi

✔ Isparta Belediyesinden 3 Adet İşyeri Kiralama İhalesi

Mülkiyeti belediyeye ait olan Yeni Hal dükkanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

İhalesi yapılacak olan işyerlerinin, muhammen bedeli, geçici teminatı, güvence bedeli, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir;

AdresKiralanacak
Dükkân No
Muhammen Bedel (Yıllık)Geçici Teminat
(%30)
Yeni Hal Kompleksi420.000,00 TL +KDV6.000,00 TL
Yeni Hal Kompleksi1412.000,00 TL +KDV3.600,00 TL
Yeni Hal Kompleksi2415.000,00 TL+KDV4.500,00 TL

İşyerlerinin ihalesi 28.01.2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren Belediye Encümeni huzurunda Belediyenin Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

Belediyece yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

İstekli gerçek kişi ise:

– Geçici teminat ve güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

– Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekaletname,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Kiralama şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

– İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış şartnamesi,

– Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi ve elektronik posta adresi,

– Isparta Belediyesine herhangi borcu olmadığına dair belge,

İstekli Tüzel Kişilik İse:

– Geçici teminat ve güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

– Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve kimlik fotokopisi,

– Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

– Kiralama şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

– İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası imzalanmış şartnamesi,

– Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,

– Isparta Belediyesine herhangi borcu olmadığına dair belge,

1- Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisinde konarak Isparta Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

2- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen her bir taşınmaza ait geçici teminat ve güvence bedelini (nakit veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) 28.01.2020 Salı günü saat 12.00’ye kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilecekdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilemeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.

3- İlk 1 (Bir) yıllık kira bedeli + KDV sözleşmenin imzalandığı tarihte Belediyeye peşin olarak ödenecektir

4- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce Belediye meclisince belirlenmiş kesin teminat bedeli alınacaktır.

5- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce 10.000.00 ₺ teminat alınacaktır.

6- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50.- TL. karşılığında Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

7- İş bu ihaleye ait vergi, resim harç ve tellaliye gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok