İstanbul/Ataşehir’de 87 m² Servis Alanlı Büfe Kiraya Verilecektir

✔ İstanbul Ataşehir’de 87 m² Servis Alanlı Büfe Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Bağlı ve İlgili Kuruluş : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mevlana Mahallesi, Leventoğlu Sokak, No: 3, 7309 parsel park alanında bulunan 87,75 m2 servis alanlı büfe.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul / Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ Ataşehir Belediye Başkanlığından
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-341.png

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

* Nüfus Kayıt Örneği (Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği),

* Kanuni İkametgah Belgesi,

* Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

* Şartname alındı Makbuzu,

* Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

* Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

* Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,

Tüzel Kişilerden:

* Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

* Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,

* Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

* Şartname alındı Makbuzu,

* Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,

* Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

* Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,


İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok