İstanbul Aydın Üniversitesi Kafe Alanını Kiraya Verecektir

✔ İstanbul Aydın Üniversitesi Kafe Alanını Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale Kayıt No : 2020/00002
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 11622 Parsel Kafe Kiralama İhalesi. İstanbul Aydın Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Aydın Üniversitesi B Blok 403 Nolu Salon,
  • İhale Usulü : Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ İstanbul Aydın Üniversitesinden
İhale No2020/00002
İhale konusu işin niteliği, türü , miktarı ve ihale usulü11622 Parsel Kafe Kiralama İhalesi. İstanbul Aydın Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanının görülmesi-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garanti Bankası AŞ. Bakırköy Ticari Şubesi TR 59 0006 2001 6740 0006 2959 01 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
.
Geçici teminatİsteklilerden 100.000 TL ( 30.08.2020 tarihli )tutarındada geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgelerİhale Dökümanı Alındı Belgesi
İmza sirküleri
Vekaletname
İmza beyannamesi
Faaliyet belgesi
Ticaret sicil gazetesi
İş bitirme belgesi
Kalite belgeleri
Nüfus cüzdan fotokopisi
Oda belgesi
İhalenin yapılacağı yerİstanbul Aydın Üniversitesi B Blok 403 Nolu Salon
İhalenin tarih ve saati18.02.2020 tarihinde saat 10:00 da
Tekliflerin sunulmasıİstekliler tarafından teklifler İstanbul Aydın Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresiVerilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok