Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 209 0

İvrindi Belediye Başkanlığından Kiralık…

Paylaş:

Balıkesir/İvrindi Belediye Başkanlığından Kiralık…

İlan Bilgileri
  • İlan No: ILN01284877
  • Şehir: BALIKESİR
  • İlçe: İvrindi
  • Semt-Mahalle: KOCAELİ MAH. / SARICA
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.01.2021 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümeni toplantı salonu

İvrindi Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti İvrindi Belediyesine ait Kocaeli Mahallesi Kavakalanı Mevkiinde bulunan 170 ada 11 Parseldeki 3.700,00 m2 hali arazi içerisinde bulunan kargir kantar binası ve dolum rampası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereği açık arttırma suretiyle 3 yıllık Belediye Encümeni toplantı salonunda Encümen huzurunda kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek kargir kantar binası ve dolum rampasının muhammen bedeli ve geçici teminatı İhale tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


KİRALANACAK KARGİR KANTAR BİNASI VE DOLUM RAMPASI İLANI

S.NOİŞİN TANIMIMUH. BEDELİHALE
TARİHİ/ SAATİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA SÜRESİ

1
Kocaeli Mahallesi Kavakalanı Mevkii 170 ada 1 parselde bulunan kargir kantar binası ve dolum rampası ihalesi200,00 – TL (AYLIK)08/01/2021
11.00
216,00-TL
3 YIL
İstenen Belgeler:

1- Adres Belgesi,

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu,

4- İvrindi Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,

5- Temsil durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza beyannamesi,

6- İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat: 10.00’a kadar kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

7- Tüzel kişi olması halinde;

7-1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
7-2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7-3- Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı   vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

8- İhaleye çıkacak kargir kantar binası ve dolum rampası ile ilgili şartname ve diğer bilgiler için Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir