İvrindi Belediyesine Ait Kahvehane, İş Yerleri ve Tarlalar Kiraya Verilecektir

✔ İvrindi Belediyesine Ait Kahvehane, İş Yerleri ve Tarlalar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet kahvehane, 2 adet iş yerleri ve 3 adet tarlalar
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.03.2020 — saat: 14:30
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 06.03.2020 — saat: 12:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/İvrindi Belediye Başkanlığı
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ İvrindi Belediyesinden

Mülkiyeti Balıkesir/İvrindi Belediyesine ait olan, İlçenin Yürekli Mahallesinde bulunan kahvehane, Büyükyenice Mahallesinde bulunan işyerleri, Osmanlar, Bozören Mahallesinde bulunan tarlalar 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.Maddesine göre açık arttırma usulü kiraya verilecektir. Kira ihalesi ile ilgili ihale tarih- saatleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KİRALANACAK KAHVEHANE, İŞYERİ VE TARLALAR:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-335.png

İSTENİLEN BELGELER:

1- Adres Belgesi ( İlçe Nüfus Müdürlüğünden )

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu,

4- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.

5- Temsil durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza beyannamesi.

6- İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat: 12.00’a saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok