Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 173 0

İzmir Bayraklı’da 13 Adet Çay Ocağı ve WC İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İzmir Bayraklı’da 13 Adet Çay Ocağı ve WC İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmir Bayraklı’da 13 adet wc ve çay ocağı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 125 adresinde Bayraklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

BAYRAKLI BELEDİYESİNDEN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI


NO

İLÇESİ

ADRESİ

CİNSİ
FİİLİ DURUMU1.YIL TAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALER SAATİ

1

Bayraklı
Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sk. No:14 A
WC

İşgalli

8.000,00 + (KDV)

2.400,00TL

31/03/2020

14:00

2

Bayraklı
Osmangazi Mahallesi 592 Sk. No:1/CÇay
Ocağı

Boş

5.000,00 + (KDV)

1.500,00TL

31/03/2020

14:15

3

Bayraklı
Osmangazi Mahallesi 592 Sk. No:1/D
WC

İşgalli

4.000,00 + (KDV)

1.200,00TL

31/03/2020

14:30

4

Bayraklı
75. Yıl Mahallesi 1620/41 Sk.
No:12/A

WC

İşgalli

3.000,00 + (KDV)

900,00TL

31/03/2020

14:45

5

Bayraklı
Org.Nafiz Gürman Mahallesi
Kubilay Cad. No:101/C
Çay
Ocağı

İşgalli

3.500,00 + (KDV)

1.050,00TL

31/03/2020

15:00

6

Bayraklı
Org.Nafiz Gürman Mahallesi
Kubilay Cad. No:101/D

WC

İşgalli

3.000,00 + (KDV)

900,00TL

31/03/2020

15:15

7

Bayraklı
Org.Nafiz Gürman Mahallesi
7171 Sk. No:32/E

WC

Boş

1.000,00 + (KDV)

300,00TL

31/03/2020

15:30

8

Bayraklı
Org.Nafiz Gürman Mahallesi
7171 Sk. No:32/D
Çay
Ocağı

Boş

1.200,00 + (KDV)

360,00TL

31/03/2020

15:45

9

Bayraklı
Gümüşpala Mahallesi 7037 Sk.
No:49/C

WC

Boş

3.000,00 + (KDV)

900,00TL

31/03/2020

16:00

10

Bayraklı
Onur Mahallesi 7334/3 Sk.
No:8/A

WC

İşgalli

4.000,00 + (KDV)

1.200,00TL

31/03/2020

16:15

11

Bayraklı
Alpaslan Mahallesi 1620/16 Sk.
No:5

WC

İşgalli
.
3.000,00 + (KDV)

900,00TL

31/03/2020

16:30

12

Bayraklı
Alpaslan Mahallesi 1620/16 Sk.
No:3
Çay
Ocağı

Boş

3.000,00 + (KDV)

900,00TL

31/03/2020

16:45

13

Bayraklı
Çiçek Mahallesi
Şht.Hakan Uysal Sokak No:7

WC

İşgalli

5.000,00 + (KDV)

1.500,00TL

31/03/2020

17:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırma usulü ile 31.03.2020 Salı günü 3 (üç) yıllığına Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 125 adresinde Bayraklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda 1. yıl tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.

2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, geçici teminat bedelini ihale başlama saatine kadar İhale komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3- İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

4- Taşınmazın yıllık kira bedeli üzerinden KDV (%18) alınır.

5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, alıcıya aittir.
Kiralanmaya ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6- Bayraklı Belediyesinden ihale tarihinde alınmış vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir