Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 365 0

İzmir Narlıdere’de Belediyeden Kiralık İşyeri…

Paylaş:

İzmir Narlıdere’de Belediyeden Kiralık İşyeri…

HALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İş yeri, restoran, kafeterya, düğün salonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İzmir/Narlıdere Belediye Başkanlığı Encümen salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Narlıdere İlçesi 2. İnönü Mahallesi, Yaşar Kemal Sanat ve Kültür Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan yapının, bodrum kattaki yaklaşık 120 m2 lik kısım ayrı tutulmak üzere (İşyeri, restoran, kafeterya, Düğün salonunu da içeren) binanın tamamının 3 yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2- İşin Tahmini Bedeli : Muammen Bedel (Bir Yıl) 16.000 x 12 = 192.000,00 TL. (KDV. Hariç)

3- Geçici Teminat ( % 3) : 5.760,00 TL. (KDV. Hariç)

4- Kira Bedeli ve Ödeme Süresi :

İhale ile belirlenerek sözleşmeye yazılacak olan kira bedeli ilk yıl için olup, takip eden yılların kira bedelleri bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE- On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranı, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeli göz önüne alınarak belirlenecek bedeldir.

Kira bedeli ödeme yükümlülüğü yer teslim tarihi ile başlar. Sözleşmede başka bir hüküm yoksa her ayın birinci iş günü kira bedeli ödeme günüdür.

Kira bedeli ödeme süresi ise her ayın beşinci iş günü mesai bitimine kadar olan süredir.

5- İhale Günü, Saati ve Yeri :

İzmir Narlıdere Belediye Başkanlığı’nın Encümen salonunda 21.04.2020 tarihinde salı günü Saat 14:30’da mücbir sebeplerle ertelenmesi durumunda mesai başlangıcının 3. günü 14:30’da ihale suretiyle kiraya verilecektir.

6– İhale Usulü :

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendi uyarınca açık teklif/pazarlık usulüyle yapılacaktır.

7- Şartname ve Ekleri :

Çalışma günleri ve saatleri içerisinde mesai bitimine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde dosya incelenebilinir veya 2.500,00 TL. karşılığında dosya alınabilir.

8- İhaleye Girebilme Şartları :

İhaleye katılabilmek için isteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması, işbu şartnamenin devamındaki özel şartlarda ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması şarttır.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  • T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve yerleşim yeri belgesi (ikametgah begesi),
  • Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
  • Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,
  • Vekaleten iştirak ediliyor ise vekalet iştirak edenin noter tarafından düzenlenmiş vekaletnme ile noter tasdikli imza sirküleri
  • Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  • Bu şartnamede yazılı miktarda geçici ve ek teminatı ilgili banka veya Belediye veznesine yatırdığına dair banka dekontu,
  • İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,
  • Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir