Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 152 0

İznik Belediyesi İşyerlerini İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

İznik Belediyesi İşyerlerini İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 13 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İznik Belediyesi ait taşınmazlar, 13.03.2020 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak ihaleyle -3-(üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhalesi yapılacak taşınmazlar;

 • Beyler Mahallesi: 1.Murat Hamamı Çiniciler Çarşısı No: 13 adresinde kayıtlı işyeri,
 • Boyalıca Mahallesi: Hal Sahası No: 151/İ adresinde kayıtlı işyeri,
 • Hal Sahası No: 151/J adresinde kayıtlı işyeri,
 • Bayındır Mahallesi: Köy Kahvehanesi,
 • Mustafalı Mahallesi: Büyük Köy Kahvehanesi,
 • Yörükler Mahallesi: Köy Kahvehanesi,
 • Sansarak Mahallesi: Köy Kahvehanesi,
 • Çiçekli Mahallesi; 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinlik, 2752 sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinlik,
 • Çamdibi Mahallesi; 818-819 sayılı parsellerde kayıtlı toplamları 6.550,00 m² zeytinlikler,
 • İnikli Mahallesi; 661 ada 30 sayılı parselde kayıtlı 2.831,70 m² bahçe,
 • Dırazali Mahallesi; 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m² zeytinlik, 393 sayılı parselde kayıtlı 2.600,00 m² zeytinlik,
 • Göllüce Mahallesi; 493 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 368,97 m² arsa,
 • Hocaköy Mahallesi; 283 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² zeytinlik,

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları:

 • Beyler Mahallesi: Çiniciler Çarşısı No: 13 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 280,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 334,00 TL’dir.
 • Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası No: 151/İ adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 360,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 429,00 TL’dir.
 • Hal Sahası No: 151/J adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 180,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 215,00 TL’dir.
 • Bayındır Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 1.150,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.371,00 TL’dir.
 • Mustafalı Mahallesi: Büyük Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 265,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 316,00 TL’dir.
 • Yörükler Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 190,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 226,00 TL’dir.
 • Sansarak Mahallesi: Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.
 • Çiçekli Mahallesi; 2750 sayılı parselde kayıtlı 3.932,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir. 2752 sayılı parselde kayıtlı 2.025,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 199,00 TL’dir.
 • Çamdibi Mahallesi; 818-819 sayılı parsellerde kayıtlı toplamları 6.550,00 m² zeytinliklerin yıllık muhammen bedeli 4.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 397,00 TL’dir.
 • İnikli Mahallesi; 661 ada 30 sayılı parselde kayıtlı 2.831,70 m² bahçenin yıllık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
 • Dırazali Mahallesi; 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup, %3 geçici teminatı 149,00 TL’dir. 393 sayılı parselde kayıtlı 2.600,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 199,00 TL’dir.
 • Göllüce Mahallesi; 493 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 368,97 m² arsanın yıllık muhammen bedeli 250,00 TL olup, %3 geçici teminatı 25,00 TL’dir.
 • Hocaköy Mahallesi; 283 sayılı parselde kayıtlı 3.700,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.200,00 TL olup, %3 geçici teminatı 218,00 TL’dir.


5- İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a- Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b- Tebligat için Türkiye’den adres
c- Geçici teminat belgesi ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu ),
d- İmza Sirküleri,
e- Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname,
f- Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
,

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir