Kaş Belediyesinden 49 Adet Gayrimenkul Kiralama İhalesi

✔ Kaş Belediyesinden 49 Adet Gayrimenkul Kiralama İhalesi

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.02.2020 — 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,

✔ Kaş Belediyesinden

1. Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2. İhale, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedelleri ve yıllık muhammen bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak için;

4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.1.1 Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir) veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.

4.1.2 İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

4.1.3 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (Asıl)

4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).

4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)

4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi (Asıl)

4.1.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)

4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri

4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).

4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)

4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl).

4.2.6 Vekaleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl) .

4.2.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.

4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)

5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgelerini; Kapalı zarf içinde, isteklinin adı veya ticari unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) ile ihalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 300,00.-TL (ÜçyüzTL)’dir.

7. İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:

Sıra NoMahalle / MevkiiAdaParselTaşınmaz NoCinsiAlanıİhale Kira SüresiYıllık Muhammen BedeliGeçici Tem. Bedeli % 3TarihSaat
1Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:2İşyeri14 m256.750,00 TL1.012,50 TL05.02.202010.00
2Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:8-Cİşyeri14 m259.600,00 TL1.440,00 TL05.02.202010.15
3Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:9-B-Cİşyeri28 m2512.000,00 TL1.800,00 TL05.02.202010.30
4Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:17-Cİşyeri14 m256.500,00 TL975,00 TL05.02.202010.45
5Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi158No:33-Aİşyeri26m228.200,00 TL492,00 TL05.02.202011.00
6Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Nİşyeri18 m227.000,00 TL420,00 TL05.02.202011.15
7Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Sİşyeri18 m227.000,00 TL420,00 TL05.02.202011.30
8Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Vİşyeri18 m227.000,00 TL420,00 TL05.02.202011.45
9Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi158No:41İşyeri100 m2225.000,00 TL1.500,00 TL05.02.202012.00
10Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı Altı158No:2/Oİşyeri18 m227.000,00 TL420,00 TL05.02.202012.15
11Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı3738No:18/A-Bİşyeri24 m2517.000,00 TL2.550,00 TL05.02.202013.30
12Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı3738No:18/Fİşyeri18 m2516.500,00 TL2.475,00 TL05.02.202013.45
13Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:1-Eİşyeri13 m2510.200,00 TL1.530,00 TL05.02.202014.00
14Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:1-G/Hİşyeri28 m2517.000,00 TL2.550,00 TL05.02.202014.15
15Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 1-2İşyeri75 m2521.500,00 TL3.225,00 TL05.02.202014.30
16Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P-4İşyeri17 m254.500,00 TL675,00 TL05.02.202014.45
17Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 6İşyeri17 m254.500,00 TL675,00 TL05.02.202015.00
18Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 7-8İşyeri54 m2514.000,00 TL2.100,00 TL05.02.202015.15
19Andifli Mah. Çerçiler Mevkii Cumhuriyet ParkıBüfeİşyeri20 m252.000,00 TL300,00 TL05.02.202015.30
20Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:A5İşyeri40 m258.500,00 TL1.275,00 TL05.02.202015.45
21Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:A6İşyeri7 m253.500,00 TL525,00 TL05.02.202016.00
22Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:B9İşyeri28.20 m258.000,00 TL1.200,00 TL05.02.202016.15
23Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Bodrum Kat No:C1İşyeri34 m257.500,00 TL1.125,00 TL05.02.202016.30
24Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:C10İşyeri40 m259.000,00 TL1.350,00 TL05.02.202016.45
25Andifli Mah. Hükümet Cad.241No:2/1İşyeri60 m2340.000,00 TL3.600,00 TL05.02.202017.00
26Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3İşyeri10 m234.800,00 TL432,00 TL06.02.202010.00
27Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/Gİşyeri20 m2315.000,00 TL1.350,00 TL06.02.202010.15
28Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/1İşyeri120 m2562.000,00 TL9.300,00 TL06.02.202010.30
29Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/2İşyeri100 m2543.000,00 TL6.450,00 TL06.02.202010.45
30Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3-Lİşyeri20 m2515.000,00 TL2.250,00 TL06.02.202011.00
31Çukurbağ Mah. Alanyeri Mevkii217251Arazi24.654,50m252.500,00 TL375,00 TL06.02.202011.15
32Gömbe Mah. Elmalı Cad.1861No:14İşyeri103+93 m2 depo59.000,00 TL1.350,00 TL06.02.202011.30
33Gömbe Mah. Uçarsu Cad.1861No:2/1İşyeri20m²52.500,00 TL375,00 TL06.02.202011.45
34Gömbe Mah. Uçarsu Cad.1861No:2/3İşyeri45m²56.000,00 TL900,00 TL06.02.202012.00
35Gömbe Mah. Çataloluk Cad.2167No:20İşyeri82 m257.500,00 TL1.125,00 TL06.02.202012.15
36Gömbe Mah. Çataloluk Cad.2167No:22/1İşyeri40 m254.800,00 TL720,00 TL06.02.202013.30
37Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası17525No:3/1İşyeri335 m2520.000,00 TL3.000,00 TL06.02.202013.45
38Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı17525No:3/Cİşyeri20 m254.700,00 TL705,00 TL06.02.202014.00
39Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı17525No:3/Dİşyeri20 m254.700,00 TL705,00 TL06.02.202014.15
40Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021B Blok No: B28Sanayi Dükkânı60 m255.000,00 TL750,00 TL06.02.202014.30
41Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021D Blok No:D21Sanayi Dükkânı60 m255.000,00 TL750,00 TL06.02.202014.45
42Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021D Blok No:D24Sanayi Dükkânı60 m255.000,00 TL750,00 TL06.02.202015.00
43Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-1Eczane91 m2515.000,00 TL2.250,00 TL06.02.202015.15
44Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-2Market102 m2516.000,00 TL2.400,00 TL06.02.202015.30
45Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-3İşyeri170m2520.000,00 TL3.000,00 TL06.02.202015.45
46Sütleğen Mah.1061Ahşap Büfe/Çay bahçesi10m² Büfe + 150m² Açık Alan53.200,00 TL480,00 TL06.02.202016.00
47Sinneli Mah. Köyiçi Mevkii17514Arazi13.784,28m231.200,00 TL108,00 TL06.02.202016.15
48Yayla Kılınçlı Mah.103116Arazi26.921,47 m231.600,00 TL144,00 TL06.02.202016.30
49Cemre Mah. Cemile Mevkii1543Arazi10.009,67 m231.200,00 TL108,00 TL06.02.202016.45

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok