Kaş Belediyesinden 49 Adet Gayrimenkul Kiralama İhalesi

✔ Kaş Belediyesinden 49 Adet Gayrimenkul Kiralama İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.02.2020 — 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Kaş Belediyesinden

1. Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35c-45. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2. İhale, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binası C13 nolu Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedelleri ve yıllık muhammen bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak için;

4.1 Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.1.1 Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir) veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdanı sureti.

4.1.2 İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

4.1.3 Noter Onaylı İmza Beyannamesi (Asıl)

4.1.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).

4.1.5 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)

4.1.6 Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi (Asıl)

4.1.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)

4.2 Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:

4.2.1 Noter tasdikli imza sirküleri

4.2.2 Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

4.2.3 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığına dair beyanname ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameyi içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak).

4.2.4 Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (Asıl). (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.)

4.2.5 Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl).

4.2.6 Vekaleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl) .

4.2.7 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak). İlgili kanunlar kapsamında yapılandırma yapılan borçlar, borç olarak sayılmayacak, borç ödeme taahhüdü v.b. hususlar kabul edilmeyecektir.

4.2.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak)

5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (4. Madde) belgelerini; Kapalı zarf içinde, isteklinin adı veya ticari unvanı (Gerçek veya Tüzel Kişinin Adı, Ortakları) ile ihalenin adı zarf üzerinde yazılı ve zarfın ek yerleri imzalı olarak, en geç aşağıda tabloda belirtilen ihale saatlerinden 1 (bir) saat önce alındı belgesi karşılığı, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Andifli Mahallesi Halk Çarşısı (Kaş Sağlık Ocağı karşısı) Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, dosya bedeli 300,00.-TL (ÜçyüzTL)’dir.

7. İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:

Mahalle / MevkiiAdaParselTaşınmaz NoCinsiAlanıYıllık Muhammen Bedeli
Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:2İşyeri14 m26.750,00 TL
Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:8-Cİşyeri14 m29.600,00 TL
Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:9-B-Cİşyeri28 m212.000,00 TL
Andifli Mah. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı3737No:17-Cİşyeri14 m26.500,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi158No:33-Aİşyeri26m28.200,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Nİşyeri18 m27.000,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Sİşyeri18 m27.000,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı İçi158No:33-Vİşyeri18 m27.000,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi158No:41İşyeri100 m225.000,00 TL
Andifli Mah. Atatürk Bulvarı Otogarajı Altı158No:2/Oİşyeri18 m27.000,00 TL
Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı3738No:18/A-Bİşyeri24 m217.000,00 TL
Andifli Mah. Belediye Hizmet Binası Altı3738No:18/Fİşyeri18 m216.500,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:1-Eİşyeri13 m210.200,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:1-G/Hİşyeri28 m217.000,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 1-2İşyeri75 m221.500,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P-4İşyeri17 m24.500,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 6İşyeri17 m24.500,00 TL
Andifli Mah. Belediye Pasajı1531No:P 7-8İşyeri54 m214.000,00 TL
Andifli Mah. Çerçiler Mevkii Cumhuriyet ParkıBüfeİşyeri20 m22.000,00 TL
Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:A5İşyeri40 m28.500,00 TL
Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:A6İşyeri7 m23.500,00 TL
Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:B9İşyeri28.20 m28.000,00 TL
Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Bodrum Kat No:C1İşyeri34 m27.500,00 TL
Andifli Mah. Halk Konutlar Sok. Halk Çarşısı187Zemin Kat No:C10İşyeri40 m29.000,00 TL
Andifli Mah. Hükümet Cad.241No:2/1İşyeri60 m240.000,00 TL
Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3İşyeri10 m24.800,00 TL
Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/Gİşyeri20 m215.000,00 TL
Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/1İşyeri120 m262.000,00 TL
Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3/2İşyeri100 m243.000,00 TL
Andifli Mah. Ortaokul Sokak3730No:3-Lİşyeri20 m215.000,00 TL
Çukurbağ Mah. Alanyeri Mevkii217251Arazi24.654,50m22.500,00 TL
Gömbe Mah. Elmalı Cad.1861No:14İşyeri103+93 m2 depo9.000,00 TL
Gömbe Mah. Uçarsu Cad.1861No:2/1İşyeri20m²2.500,00 TL
Gömbe Mah. Uçarsu Cad.1861No:2/3İşyeri45m²6.000,00 TL
Gömbe Mah. Çataloluk Cad.2167No:20İşyeri82 m27.500,00 TL
Gömbe Mah. Çataloluk Cad.2167No:22/1İşyeri40 m24.800,00 TL
Kınık Mahallesi Belediye Hizmet Binası17525No:3/1İşyeri335 m220.000,00 TL
Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı17525No:3/Cİşyeri20 m24.700,00 TL
Kınık Mah. Bel. Hiz. Bin. Altı17525No:3/Dİşyeri20 m24.700,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021B Blok No: B28Sanayi Dükkânı60 m25.000,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021D Blok No:D21Sanayi Dükkânı60 m25.000,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021D Blok No:D24Sanayi Dükkânı60 m25.000,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-1Eczane91 m215.000,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-2Market102 m216.000,00 TL
Kınık Mah. Küçük Sanayi Sitesi1021E Blok No:30/5-3İşyeri170m220.000,00 TL
Sütleğen Mah.1061Ahşap Büfe/Çay bahçesi10m² Büfe + 150m² Açık Alan3.200,00 TL
Sinneli Mah. Köyiçi Mevkii17514Arazi13.784,28m21.200,00 TL
Yayla Kılınçlı Mah.103116Arazi26.921,47 m21.600,00 TL
Cemre Mah. Cemile Mevkii1543Arazi10.009,67 m21.200,00 TL
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok