Kayseri Büyükşehir Belediyesine Ait 2 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir

✔ Kayseri Büyükşehir Belediyesine Ait 2 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet dükkan,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen Salonu.
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup, Tacettin Veli Mahallesi, Sakatatçılar sitesi içerisinde bulunan 2 adet dükkan (11 no’lu dükkan 445,00 m²), (11/A no’lu dükkan zemin kat 333,7 m2 ve bodrum kat 836,00 m2), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhale 14.04.2020 Salı günü saat 14.00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, aşağıda istenen evrakların 14.04.2020 Salı günü saat 13:30’a kadar Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

a- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır),

b- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c- Tüzel kişiliklerde Noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

1. Gayrimenkul (10 yıllık)

 • Kapı No : 11
 • Mevkii : Sakatatçılar Sitesi
 • Cinsi ; Dükkan
 • M2 : 445,00 
 • Muhammen Bedel :  913.660.-TL
 • Geçici Teminat: 27.410.-TL

2. Gayrimenkul (10 yıllık)

 • Kapı No : 11/A
 • Mevkii : Sakatatçılar Sitesi
 • Cinsi ; Dükkan
 • M2 : 333,7+836 (Zemin ve Bodrum Kat)
 • Muhammen Bedel : 995.140.-TL
 • Geçici Teminat: 29.855.-TL


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok