Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 271 0

Kayseri-Hacılar Belediyesinden Kiralıklar…..

Paylaş:

Kayseri-Hacılar Belediyesinden Kiralıklar…..

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01280226
  • Şehir: KAYSERİ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.12.2020 saat: 14:00
  • İşin Yapılacağı Yer: Hacılar
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Kayseri – Hacılar Belediye Başkanlığından

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait,  Hal Çarşısı ve Yeni Sanayi Sitesinde bulunan listede belirtilen işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunununa   göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 2 (iki) yıllığına  kiraya verilecektir.

HAL  ÇARŞISI  İŞYERİ VE BÜROLAR

3 – İhaleye ait şartname ve gerekli bilgiler,  Belediyenin  “Emlak ve  İstimlak Müdürlüğünde”  mesai saatleri içinde  görülebilir ve temin edilebilir.

4 – İhale, 30/ ARALIK/ 2020 Çarşamba günü,  Saat: 14.00’de Şht.Pol. Ahmet Cihan KİLCİ Kültür Merkezi Salonunda 1. sıradan başlamak üzere 5’şer dakika aralıklarla Belediye Encümenince yapılacaktır.

5 – İhaleye katılmak için; geçici teminatların ihale günü, saat: 12.00’ye kadar Belediyenin veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 – İstekliler İhale “Teklif Zarflarını” ihale günü, saat: 13.30’a kadar Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişi kimlik fotokopisi, tüzel kişi oda kaydı, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Belediyeye herhangi bir vergi, kira vb. borcu olmadığına dair belge.Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir