Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 275 0

Keçiören Belediyesi’ne Ait 7 Adet Taşınmaz İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Keçiören Belediyesi’ne Ait 7 Adet Taşınmaz İhaleyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait aşağıda tabloda belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 7 adet yerin kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet Cadddesi Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait aşağıda tabloda belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 7 adet yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan, Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Bahse konu olan 7 adet yerin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra
No
MahallesiAda –
Parsel No

Cinsi
AdresBrüt Alan ( m² )İhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelGeçici Teminat Bedeli
1Ovacık91883/14Orman Alanı içi Paintball Tesis alanıBaşkent Kent Orman Alanı içerisinde ve koordinatları belli Paintball Tesis Alanı55.000,0026.03.202014:006.000,00 TL./Ay + K.D.V.6.480,00 TL.
2Güçlükaya4311/15DükkanFatih Caddesi No : 102 / E-F-G187,0026.03.202014:1012.650,00 TL./Ay13.662,00 TL.
3Güçlükaya31469/3KantinKeçiören Belediyesi Hizmet Binası 1. Bodrum Katı24,7526.03.202014:203.750,00 TL./Ay4.050,00 TL.
4Güçlükaya4311/15DükkanFatih Caddesi No : 104 / H47,0026.03.202014:302.800,00 TL./Ay3.024,00 TL.
5Yakacık4151/14DükkanSedefçiler Sokak Şenlikköy Blokları G Blok No : 44-45180,5026.03.202014:401.550,00 TL./Ay1.674,00 TL.
6A.Eğlence7947/33DükkanGnr. Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No :59 / 1619.9026.03.202014:501.000,00 TL./Ay1.080,00 TL.
7K.Subayevleri5487 Ada BitişiğiBinaÜçyıldız Cad. güzergahında Hulusi Sayın Parkı içi No:46/181,7626.03.202015:00400,00 TL./Ay432,00 TL.

İhale konusu yerlerin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir)

NOT : Tabloda 5. ve 7. sıra numarası ile belirtilen yerler, Sivil toplum kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla yapılan başvuralar kabul edilecektir.

3- Katılımcılarda Aranılan Şartlar Ve İstenen Belgeler :

 • İhaleye iştirak dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
 • İkametgah Belgesi.
 • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir),
 • Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,
 • Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz,
 • Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
 • Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır)
 • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü,

4 – İhaleye Katılamayacak olanlar :

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 • Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığı’na sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Keçiören Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne verilecektir.

7- İhale şartnamesi, yukarıdaki tabloda 1.ve 3. sıra numarası ile belirtilen yerler 250,00 TL, 2., 5. ve 6. sıra numarası ile belirtilen yerler 150,00 TL. , 4.ve 7. sıra numarası ile belirtilen yerler 100,00 TL. karşılığında mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilebilir.

Adres : Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir