Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 315 0

Kemer Belediyesi 20 Adet Taşınmazı Kiraya Veriyor

Paylaş:

✔ Kemer Belediyesi 20 Adet Taşınmazı Kiraya Veriyor

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01320169
  • Şehir: ANTALYA
  • İlçe: Kemer
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.03.2021 — saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 20 adet ticari nitelikli taşınmazı kiraya verilecektir
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kemer Belediyesi Merkez Mah. Yalı Cad. No:1 Kemer/Antalya  Hizmet Binası Belediye Kültür salonu
Kemer Belediyesi

A- İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları bulunan aşağıda belirtilen taşınmazlar yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 23/02/2021 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.

SıraADRESm2FAALİYET                     
KONUSU
 MUHAMMEN (KİRA) BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT (%3)ŞARTNAME BEDELİ KİRA SÜRESİ
1Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv.No:1/1 Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi468,84Bistro Kafe2.800.000,00 TL
+KDV
(10 YILLIK)
 Muhammen bedel %3 84.000,00 TL +
Proje Bedeli %3 10.940,59 TL = Toplam geçici teminat
 94.940,59 TL
200,00 TL10 Yıl
2Merkez Mah. Deniz Cad. No.581270 H. Saha
227 Rest.
64 Açık Alan
Halı Saha
Restoran 
180.000,00-TL+KDV5.400,00-TL200,00 TL5 YIL
3Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv. Cumhuriyet Meydanı Yanı No:31045   Hamam
Kompleksi
100.000,00-TL +KDV3.000,00-TL200,00-TL10 YIL
4Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv. Cumhuriyet Meydanı Yanı No:1/L69   İşyeri80.000,00-TL2.400,00-TL200,00-TL5 YIL
5Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv. Cumhuriyet Meydanı Yanı No:1/M69   İşyeri80.000,00-TL2.400,00-TL200,00-TL5 YIL
6Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv. Cumhuriyet Meydanı Yanı No:3/C35   İşyeri50.000,00-TL1.500,00-TL200,00-TL5 YIL
7Merkez Mah.   Liman Cad. Asdem Otel Altı No:39/A (1 Nolu)26   İşyeri90.000,00-TL2.700,00-TL200,00-TL5 YIL
8Merkez Mah.   Liman Cad. Asdem Otel Altı No:39/B (2 Nolu)26   İşyeri90.000,00-TL2.700,00-TL200,00-TL5 YIL
9Merkez Mah.   Liman Cad. Asdem Otel Altı No:39/I34   İşyeri95.000,00-TL2.850,00-TL200,00-TL5 YIL
10Merkez Mah. Lise Cad. No: 5 P:139   İşyeri50.000,00-TL1.500,00-TL200,00-TL5 YIL
11Merkez Mah. Lise Cad. No: 5 P:14-1578   İşyeri70.000,00-TL2.100,00-TL200,00-TL5 YIL
12Arslanbucak Mah. Cumhuriyet Bulv. No:1 P:360   İşyeri28.000,00-TL840,00-TL200,00-TL5 YIL
13Çamyuva Mah. Ağva Cad. No:2212   Büfe17.000,00-TL+KDV510,00-TL200,00-TL5 YIL
14Merkez Mah. Lise Cad. No: 5 P:639   İşyeri40.000,00-TL1.200,00-TL200,00-TL5 YIL
15Tekirova Mh. 7025 Sok. No   520   Kafeterya-WC90.000,00-TL+KDV2.700,00-TL200,00-TL5 YIL
16Yeni Mah. Hükümet Cad. No:3/C-D39   İşyeri 25.000,00-TL750,00-TL200,00-TL5 YIL
17Yeni Mah. Hükümet Cad. No:3/E-F36   İşyeri 35.000,00-TL1.050,00-TL200,00-TL5 YIL
18Yeni Mah. Hükümet Cad. No:3/G-H59   İşyeri 45.000,00-TL1.350,00-TL200,00-TL5 YIL
19Yeni Mah. Hükümet Cad. No:3/I9   İşyeri 25.000,00-TL750,00-TL200,00-TL5 YIL
20Göynük Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO:2619000   Arsa90.000,00-TL+KDV2.700,00-TL200,00-TL15 YIL

2.1-İhale şartnameleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur. 

2-2-İhaleler  10/03/2021 Çarşamba günü Saat: 11.00’de Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1 Kemer/Antalya  Hizmet Binası Belediye Kültür salonunda Encümen ve istekliler huzurunda başlanacaktır.

2-3-İhale müracaat dosyaları en geç  08/03/2021 Pazartesi günü  Saat: 15:15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine  verilecektir.

3-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)

3.1) İhaleye müracaat dilekçesi,
3.2) Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi,
3.3) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Md. göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
3.4) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
3.5) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu),
3.6) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini,
3.7) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
3.8) Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.    
3.9) Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına dair belge (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha  sonra alınmış olacaktır),
3.10) Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır)    
3.11) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.12) Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi ile sayılan belgelerin ayrı ayrı vermeleri zorunludur.
3.13) Sadece 1 nolu iş için, Yeni Mh.Dr.Derviş Eroğlu Dörtyol Bulv.No:1/1 Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi adresinde ki yer için “Ülkemizde faaliyet gösteren az 5 (beş) şubesi olmak (Şube bilgileri adres telefon vergi no vb. belgeler)”,
3.14) Sadece 2 nolu iş için, Restoran ve halı saha sektörde en az 5 yıl faaliyet göstermek (vergi levhası veya işyeri açma belgesinin aslı)
3.15) Sadece 3 nolu iş için, Hamam sektöründe en az 5 yıl faaliyet göstermek (vergi levhası veya işyeri açma belgesinin aslı)

4-DİĞER HUSUSLAR:

4.1- İstekli, ihaleye çıkacak taşınır, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

4.2-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4.3-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

4.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.    


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir