Kepez Belediyesi 4 Adet Muhtelif Taşınmazını 10 Yıllığına Kiraya Verecektir

✔ Kepez Belediyesi 4 Adet Muhtelif Taşınmazını 10 Yıllığına Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecektir
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Kepez Belediyesinden

Tasarrufu Kepez Belediyesine ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 4 adet taşınmaz;

1- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisinde No:7’deki Kapalı 180m2 açık 200m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri (Fast Food) ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.00’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 3’ü olan 7.200,00- TL)

2- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisinde No: 9’daki Kapalı 180 m2 açık 200 m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri (Restaurant) ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.05’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 3’ü olan 7.200,00- TL)

3- Gündoğdu Mahallesi 2457 Sokak Kent Meydanı içerisinde No: 6’daki Kapalı 180 m2 açık 200 m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.10’da 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 3’ü olan 7.200,00- TL)

4- Baraj Mahallesi Kır Çiçeği Caddesi No: 78/A’da bulunan Kafeterya Belediye tarafından onaylanan proje dahilinde ilk yıl aylık 2.250,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.20’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 270.000,00-TL’nin % 10’u olan 27.000,00- TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler:

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1) Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,

2) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

3) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

4) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

5) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

6) Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti

7) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1) Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti

2) 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

3) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

5) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

6) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

7) Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 24.02.2020 tarih Saat: 17.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok