Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 132 0

Kepez Belediyesi Büfe Kiralaması Yapıyor…

Paylaş:

Kepez Belediyesi Büfe Kiralaması Yapıyor…

İlan Bilgileri

 • İlan No. ILN01297777
 • Şehir. ANTALYA
 • İlçe: Kepez
 • Semt-Mahalle: YÜKSELİŞ MAH. / DOKUMA
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2021 – saat: 15:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı No:
 • 137’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.500,00.-TL+KDV muhammen bedelle 04.02.2021 tarih Saat: 15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 54.000,00 TL’nin %10’u olan 5.400,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı
 • İşin Yapılacağı Yer: ANTALYA/KEPEZ
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası

       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

             Tasarrufu Belediyemize ait Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı No:137’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.500,00.-TL+KDV muhammen bedelle 04.02.2021 tarih Saat: 15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 54.000,00 TL’nin %10’u olan 5.400,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2- Kimlik Fotokopisi,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 

4- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

5- İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

6- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   

8- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi   

   

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti

2- 2021 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

3- Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  

5- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

6- İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname, 

8- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,          

 İhaleye katılmak isteyenler 250,00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.           

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı ile en geç 03.02.2021 tarih Saat:16.00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.    

        


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir