Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 262 0

Kepez Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Ticari Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Kepez Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Ticari Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No: 2’de (2513 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkan önünde bulunan 200 m² alanlı ahşap ve sökülebilir mobilya grubundan yapılan Kafeterya kiraya verilmesi,
İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA/KEPEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,


Tasarrufu Kepez Belediyesine ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 4 adet Taşınmaz;

1- Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No: 2’de (2513 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkan önünde bulunan 200 m² alanlı ahşap ve sökülebilir mobilya grubundan yapılan Kafeterya ilk yıl aylık 3.800,00.-TL+KDV muhammen bedelle 31.03.2020 tarih saat: 15.00’de 10 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 yıllık muhammen bedel olan 456.000,00 TL’nin %10’u olan 45.600,00-TL)

2- Göksu Mahallesi 6889 Sokak No: 4’deki park içerisinde bulunan 13 m² alanlı Büfe yerinin ilk yıl aylık 500.00.-TL+KDV muhammen bedelle 31.03.2020 tarih saat: 15.05’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 18.000,00 TL’nin %10’u olan 1.800,00-TL)

3- Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kapalı Perşembe Pazarı (1838 ada 1 ve 2 parsel 1839 ada 5 ve 6 parsel) içerisinde bulunan 41/G nolu Dükkan ilk yıl aylık 440.00 TL+KDV muhammen bedelle 31.03.2020 tarih saat: 15.10’da 3 yıllığına (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 15.840.-TL’nin %10 olan 1.584.-TL)

4- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisi No: 7’deki kapalı 180 m² açık 200 m² alanlı Ticari İşyerinin (Fastfood) ilk yıl aylık 2.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 31.03.2020 tarih Saat: 15.15’de 10 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 yıllık muhammen bedel olan 240.000,00 TL’nin %3’ü olan 7.200,00.-TL)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi, Büfe Teknik ve Kafeterya Teknik şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
 • Kanuni İkametgah belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak),
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale geçici teminat bedelini Kepez Belediyesinin veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.
 • Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 • Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
 • Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

 • Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti,
 • 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.
 • Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 • 7)Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250.-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler, tüm belgelerin aslını 30.03.2020 günü saat: 17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir