Kepez Belediyesine Ait 4 Adet Kafeterya 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Kepez Belediyesine Ait 4 Adet Kafeterya 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet muhtelif taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 15:25
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü.
  • İhale Türü : Kiraya Verme.

Tasarrufu Kepez Belediyesine ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 4 adet taşınmaz;

1- Çamlıbel Mahallesi 4936 Sokak No: 1’de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 2.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.25’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 90.000,00-TL’nin % 10’u olan 9.000,00- TL )

2- Duacı Mahallesi 9114 Sokak No: 17’de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 1.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.30’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin % 10’u olan 3.600,00- TL )

3- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi No: 41/1’de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 3.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.35’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 126.000,00-TL’nin % 10’u olan 12.600,00- TL )

4-Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No: 250’de bulunan Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu içerisindeki 219 m2 kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 2.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 25.02.2020 tarih Saat: 15.40’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 90.000,00-TL’nin % 10’u olan 9.000,00- TL)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler:

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,

2- Kanuni İkametgâh belgesi, (son 1 ay içinde alınmış olacak)

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

4- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

5- İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

6- Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,

7- Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti,

2- 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,

3- Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

5- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

6- İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

7- Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 24.02.2020 tarih Saat: 17.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok