Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 667 0

Kepez Belediyesine Ait Ticari Nitelikli Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Kepez Belediyesine Ait Ticari Nitelikli Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 adet iş yeri,
İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Kepez,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 3 adet taşınmaz;

1- Duacı Mahallesi 9114 Sokak No: 17’de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 750,00-TL+KDV muhammen bedelle, 17.03.2020 tarih Saat: 15.10’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 27.000,00-TL’nin % 10’u olan 2.700,00- TL)

2- Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 ada 1 parselin batısı) No: 12’deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis ilk yıl aylık 3.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 17.03.2020 tarih Saat: 15.15’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 360.000,00-TL’nin % 10’u olan 36.000,00- TL)

3- Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi No: 122’deki kapalı 100 m2 açık 150 m2 kullanım alanlı Osmanlı Kıraathanesi ilk yıl aylık 3.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 17.03.2020 tarih Saat: 15.20’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 126.000,00-TL’nin % 10’u olan 12.600,00- TL)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyen:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • Kanuni İkametgah belgesi, (son 1 ay içinde alınmış olacak),
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu (ihale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır),
 • Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış “İhale Şartnamesi”,
 • Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
 • Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti,
 • 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır),
 • Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış “İhale Şartnamesi”,
 • Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi,


İhaleye katılmak isteyenler 250.- (ikiyüzelli) TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını, en geç 16.03.2020 tarih Saat: 17.00’ye kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir