Keşan Belediyesine Ait 21 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Keşan Belediyesine Ait 21 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Pazaryeri, iş yeri, tüp deposu, buzhane, park,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 15:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen toplantı salonunda,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Keşan Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-28.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-29.png

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için Geçici Teminat Bedeli ve Ayrıca 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Tüzel kişilerden; 2019 veya 2020 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.
 • Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

6- Kiralama İhalesi 11 Şubat 2020 günü saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad. No: 23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok