Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 243 0

Keşan Ticaret Odası’ndan Kiralık İşyeri…

Paylaş:

Keşan Ticaret Odası’ndan Kiralık İşyeri..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Büyük Cami mahallesi Anafartalar cad. No: 66 Keşan/Edirne adresinde bulunan işyeri vasfındaki taşınmaz,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne/Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü : Satış,

1- Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın hüküm ve tasarrufu alanda bulunan, İlçemiz Büyük Cami mahallesi Anafartalar cad. No: 66 Keşan/Edirne adresinde bulunan işyeri vasfındaki taşınmaz, “işyeri” olarak işletilmek üzere açık artırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 24.03.2020 Salı günü saat 11:00′ da Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda Yönetim Kurulu Üyeleri huzurunda yapılacaktır .

3- Kiraya verilecek olan “işyeri” nin aylık muhammen kira bedeli 3.200.- TL. (üçbinikiyüz)’dir .

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar . İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının fotokopisi, ikametgahı Keşan İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya “e-devlet” sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname,
ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı, isteklinin Vergi ve SGK’ya borcu olmadığını gösterir belge,

a-2) Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve
ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, isteklinin Vergi ve SGK’ya borcu olmadığını gösterir belge,

b) İhale tarihi itibariyle istekli ODA üyesi ise, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’na borcu olmadığına dair Genel Sekreter imzalı “Borcu Yoktur Yazısı” (vekil tayin edilenler dahil),

c) Belgelerin 20.03.2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekmektedir .

5- İhaleye katılmak isteyen istekliler , İhale Şartnamesini Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan imza karşılığında 250,00 TL bedel ile temin etmek zorundadır . Şartnameyi ücret ve imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, dilediği şekilde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir .


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir