Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Ait 5 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Ait 5 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 10:06
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 10.03.2020 — saat: 12:30 Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Md.
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-62.png

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. madddesi hükümlerine göre “Açık Teklif” usulünce ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi,

5- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6- Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- İkametgah Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* Sezonluk Kiralamalar; 3 yıl süresince her yılın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır.

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce saat: 12:30’a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası A Blok. Zemin katta bulunan Yazı İşleri ve Kararalar Dairesi Bşk. Encümen Şube Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok