Kocasinan Belediyesi 1545 m² Sosyal Tesisi Kiraya Verecektir

✔ Kocasinan Belediyesi 1545 m² Sosyal Tesisi Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 — 14:05
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen salonunda
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Kocasinan Belediyesinden

Mülkiyeti Belediyeye ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 3 yıllığına, yıllık, muhammen bedeller üzerinden kiraya verecektir.

İhale, Belediyenin Encümen salonunda Encümen huzurunda, 28.01.2020 tarihinde, Salı günü saat 14:05’de yapılacaktır.

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde görülebilir.

Not: İhaleye sadece %50 Kamu ortaklığı olan şirketler katılabilecektir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

Gayrimenkulün AdresiAlanı m2NiteliğiMuh. Bedel
Yakut Mahallesi, Akmescit Caddesi, No: 41.545,00Sosyal Tesis18.000,00 TL.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok