Kocasinan Belediyesine Ait İş Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Kocasinan Belediyesine Ait İş Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 20 m² dükkan,
  • İşin Yapılacağı Yer : Kayseri,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 14:05
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocasinan Belediyesi encümen salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kocasinan Belediyesinden


Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 3 yıllığına aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden kiraya verilecektir.

İhale, Belediyenin Encümen salonunda ve Encümen huzurunda, 03.03.2020 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgah belgesi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

MahallesiAlan m2NiteliğiMuh. Bedel TLGeç. Tem. TL
Camikebir Mah. Gevhernesibe Cad. No: 1520,00İşyeri29.250,00887,50

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok