Konya Akşehir’de Bulunan 2.000 m² Teknolojik Sera İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Konya Akşehir’de Bulunan 2.000 m² Teknolojik Sera İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.03.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : KOSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonu,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığına ait, Konya İli Akşehir İlçesi Gözpınarı Mahallesinde bulunan Gözpınarı Mahallesindeki 2000 m2 teknolojik sera 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca KOSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda kiraya verilecektir.

Seranın ısıtılmasında kullanılacak olan sıcak su mevcut jeotermal kuyudan verilecek olup jeotermal suyun bedeli sera kira bedeli içerisine dahil edilmiştir.

2- Şartname mesai saatleri içinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında ve Akşehir Belediyesinde görülebilir.

KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından bedelsiz olarak temin alınabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-323.png

3- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

 • TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
 • Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR50 0001 5001 5800 7303 0811 24 IBAN nolu hesabına) veya süresiz banka teminat mektubu.

Tüzel Kişiler;

 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
 • Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
 • İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
 • Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR50 0001 5001 5800 7303 0811 24 IBAN nolu hesabına) veya süresiz banka teminat mektubu.
 • Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığı ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok