Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 330 0

Konya/Hüyük’te Arsa Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Konya/Hüyük’te Arsa Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.04.2020 — saat: 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 20.04.2020 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Hüyük Belediyesi Başkanlık Makam Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Hüyük Belediyesine ait, aşağıda yazılı 1 adet gayrimenkul, tamamı 330.203 m2 olup, belediyenin göstereceği alandaki 10.000 m2’si 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1- İhale, 20.04.2020 Pazartesi günü saat 14:00’ te Belediye Başkanlık makam odasında, peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

  • Başvuru Dilekçesi,
  • Nüfus cüzdan sureti ,
  • İkametgah belgesi,
  • Teminat alındı belgesi,
  • Belediyeden borcu yoktur belgesi,
  • Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
  • Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

3- Şartname, Hüyük Belediyesi ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 20.04.2020 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar Hüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir