Konya Hüyük’te Dükkan, Tarla, Bina ve Büfe Kiraya Verilecek

✔ Konya Hüyük’te Dükkan, Tarla, Bina ve Büfe Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01289341
  • Şehir: KONYA
  • İlçe: Hüyük
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2021 10:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 27.01.2021 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Hüyük Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Hüyük – Konya

✔ T.C. HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı  13  Adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1- İhale,  28.01.2021 Perşembe günü saat 10:00’ da Hüyük Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda   peş peşe  sıra numarasına  göre yapılacaktır. 

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

– Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgah belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

-Tüzel kişi ise; ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli  imza sirküleri, yetki belgesi ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

-Vekaleten iştirak ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

3- Birinci sıradaki ihaleye girebilmek için Selki Mahallesi Nüfusuna kayıtlı olmak gereklidir.   

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları  27.01.2021  Çarşamba günü saat 15.30’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.    

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok