Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 176 0

Körfez Belediyesine Ait Daire Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Kocaeli/Körfez Belediyesine Ait Daire Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 01.04.2020 — saat: 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli/Körfez Belediyesi Encümen toplantı odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif adresdeki taşınmaz kiraya verilecektir.

2- İhale; 01.04.2020 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

3-

S.NODAİRENİN ADRESLERİADAPARSELKATBAĞIMSIZ BÖLÜM NOAYLIK KİRA KDV HARİÇ(TL)GEÇİCİ TEMİNATİHALE SAATİKİRA SÜRESİÖDEME ŞEKLİ
1İlimtepe Mahallesi, İlim Caddesi, I Blok No: 93 zemin kat Daire: 3 Körfez/KOCAELİ14962Zemin3250.00 ₺90.00 ₺16:003 YILAYLIK

4- Geçici teminat 1 (bir) yıllık muhammen bedelin %3 oranındadır.

5- Kesin Teminat belirlenen 1 (bir) yıllık ihale bedelinin %6’sı nispetindedir.

6- İhaleye çıkacak taşınmazların kira süreleri 3 (üç) yıldır.

7- İhaleye ait şartname 100.- (yüz)TL ‘sı karşılığında mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İsteklilerden aranacak belgeler;

GERÇEK KİŞİLERDENTÜZEL KİŞİLERDEN
a) İkametgah belgesi,a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Nüfus kayıt örneği,b) İhale şartname bedeline ait makbuz, geçici teminat makbuzu,
c) İhale şartname bedeline ait makbuz, geçici teminat makbuzu,c) Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair ” Borcu yoktur” belgesi,d) Vekaleten katılım noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname,e) Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “Borcu yoktur” belgesi,
f)Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini, eksiksiz dosyalarını 31.03.2020 tarihine tesadüf eden Salı günü 15:00’a kadar Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir