Korkuteli Belediyesine Ait Tarla Nitelikli Taşınmazlar 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Korkuteli Belediyesine Ait Tarla Nitelikli Taşınmazlar 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Sülekler Mahallesi 102 ada 2 parsel ile 177 ada 1 parsellerdeki taşınmaz kiralanacaktır
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Korkuteli Belediyesinden

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Belediye Caddesi No: 1 Korkuteli / Antalya
Telefon No: (0242) 6436075 Faks: (0242) 6433243

2- İhalenin Konusu

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Sülekler Mahallesi 102 ada 2 parsel ile 177 ada 1 parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiralanması.

3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Sülekler Mahallesi 102 ada 2 parsel ile 177 ada 1 parsel 12.02.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da, katılım olmayan taşınmazların ihalesi 19.02.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiralanacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için:

a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için:

a-) Oda kayıt belgesi,

b-) imza sirküsü (noterden onaylı),

c-) Faaliyet Belgesi,

d-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,

e-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Taşınmazların Adres ve Muhammen Bedelleri

S.N.MahalleAda – ParselAlan(m2)NitelikMuhammen
Bedel
K.D.V. Dahil (TL)
1Sülekler102/215097Tarla (Eriklik)15.000.00
2Sülekler177/119206Tarla (Kayısılık)50.000.00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok