Köşk Belediyesine Ait 38 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Köşk Belediyesine Ait 38 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 38 adet taşınmaz
  • İşin Yapılacağı Yer: Köşk/Aydın
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Köşk Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Köşk Belediyesinden

Mülkiyeti veya sorumluluğu Köşk Belediye Başkanlığı’na ait aşağıdaki listede nitelikleri belirtilen (38) adet taşınmazın ihale şartnamesinde belirtilen hükümlere göre, bir ve üç yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

Her bir taşınmaz ayrı ayrı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıdadır.

1- İDARENİN

Adı : Köşk Belediye Başkanlığı
Adresi : Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 09570 Köşk/AYDIN
Telefon-Faks No : 0 256 461 30 10 – 0 256 461 30 96

2- İHALENİN

Yapılacağı Yer : Köşk Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Tarihi : 05.02.2020 Çarşamba

Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45’inci maddesi “açık teklif usulü”

Süresi : İhale listesinin; 38’inci sırasında bulunan taşınmaz için bir yıl, diğer (1-37) taşınmazlar için üç yıldır.

İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Köşk Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı yerden 20,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

3- İhaleye katılabilme şartları ve İsteklilerde aranılan belgeler,

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

-İkametgâh belgesi,

-Vekâleten ihaleye katılacak ise vekilin noter onaylı vekâletnamesi,

-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi.

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi,

-İmza sirküleri,

-Tebligat adresi beyanı,

-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

-Ticaret Sicil gazetesi,

– İhale yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MAHALLESİTAŞINMAZIN MEVKİİ/ADRESİTAŞINMAZIN VASFI ADA / PARSELAYLIK
MUHAMMEN BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
(TL)
AHATLARMAH.İÇİDÜKKAN112/50450,00486,00
BAŞÇAYIRMAH.İÇİLOJMAN1500340,00367,20
BAŞÇAYIRMAH.İÇİDÜKKAN3043200,00216,00
BAŞÇAYIRMAH.İÇİDÜKKAN3043300,00324,00
BEYKÖYMAH.İÇİ1 NOLU DÜKKAN397120,00129,60
BEYKÖYMAH.İÇİ3 NOLU DÜKKAN397100,00108,00
BEYKÖYMAH.İÇİ4 NOLU DÜKKAN ve ARSA397,398,399290,00313,20
ÇARŞIESKİ HÜK.KONAĞI3 NOLU DÜKKAN39161.200,001.296,00
ÇARŞIOSMAN AKÇA CAD. A. ULVİ ÇETİN PARKIBÜFE280,00302,40
ÇARŞIŞEHİT ER F. LOKMACI SOK. 1. K. NO:1/BDÜKKAN809170,00183,60
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT18 NOLU DÜKKAN4593600,00648,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI 1. KAT58 NOLU DÜKKAN4593460,00496,80
ÇARŞIAVM ÇARŞISI 1. KAT59 NOLU DÜKKAN45931.200,001.296,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI BODRUM KAT10 NOLU DÜKKAN459385,0091,80
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT26 NOLU DÜKKAN4593400,00432,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT27 NOLU DÜKKAN4593400,00432,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT28 NOLU DÜKKAN4593300,00324,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT30 NOLU DÜKKAN4593300,00324,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT32 NOLU DÜKKAN4593300,00324,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI 1. KAT62 NOLU DÜKKAN4593500,00540,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT43 NOLU DÜKKAN4593125,00135,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT44 NOLU DÜKKAN4593125,00135,00
ÇARŞIAVM ÇARŞISI ZEMİN KAT31 NOLU DÜKKAN4593350,00378,00
ÇİFTLİKMAH.İÇİDÜKKAN1303170,00183,60
ILIDAĞMAH.İÇİDÜKKAN681.600,001.728,00
ILIDAĞMAH.İÇİZEYTİNLİK1050500,00540,00
ILIDAĞMAH.İÇİDÜKKAN68200,00216,00
KARATEPEMAH.İÇİ4 NOLU
DÜKKAN
912210,00226,80
KETENYERİMAH.İÇİZEYTİNLİK VE BAHÇE128,246,3725,0027,00
KOÇAKMAH.İÇİZEYTİNLİK433,535,482,
484,392
175,00189,00
MENTEŞELERMAH.İÇİZEMİN KAT 1 NOLU DEPO413100,00108,00
MENTEŞELERMAH.İÇİZEMİN KAT 3 NOLU DEPO413165,00178,20
MEZEKÖYMAH.İÇİDÜKKAN778100,00108,00
SOĞUKKUYUKUZEY KOZANOĞLU SOK.DÜKKAN4583700,00756,00
YAVUZKÖYBOZOVA MEVKİİKARGİR KAHVE VE ARSA3194.750,005.130,00
YAVUZKÖYMAH.İÇİDEPO1561100,00108,00
YAVUZKÖYMAH.İÇİDÜKKAN1561100,00108,00
OVAKÖYMAH.İÇİDÜKKAN VE BAHÇE835-8641.400,00504,00
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok