Köyceğiz Belediyesinden 7 Adet İş Yeri İhale Usulü Kiraya Verilecektir

✔ Köyceğiz Belediyesinden 7 Adet İş Yeri İhale Usulü Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Köyceğiz Belediye Başkanlığı
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dİk, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Köyceğiz Belediyesinden

1- Mülkiyeti Köyceğiz Belediyesine ait İlçenin;

a) Ulucami Mahallesi Ali İhsan Kalmaz Caddesi Düğün Salonu Altı 20G no.lu dükkan saat 15:00’da,

b) Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 7 no.lu dükkan saat 15:05’de,

c) Gelişim Mahallesi İnönü Caddesi 73B no’lu dükkan (Belediye fırını yanı) saat 15:10’da,

d) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-3 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:15’de,

e) Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-5 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:20’de,

f) Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-8 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:25’de,

g) Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-9 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:30’da,

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle 12.02.2020 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.


2- İsteklilerin 12.02.2020 ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.

3- İlçenin Ulucami Mahallesi Ali İhsan Kalmaz Caddesi Düğün Salonu Altı 20G no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 700,00-TL. olup, geçici teminatı 1.260,00-TL.’dır.

4- İlçenin Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 7 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

5- İlçenin Gelişim Mahallesi İnönü Caddesi 73B no’lu dükkânın (Belediye fırını yanı) muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.

6- İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-3 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

7- İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-5 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

8- İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-8 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

9- İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-9 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

10- İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;

Gerçek Kişilerden;

-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)

-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)

-Vekil var ise vekaletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)

-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Tüzel Kişilerden;

-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekâleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)

-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

11- Kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.

12- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok