Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 188 0

Kumluca Belediye Başkanlığı’na Ait 9 Adet Dükkan İhale İle Kiralanacaktır…

Paylaş:

Antalya/Kumluca Belediye Başkanlığı’na Ait 9 Adet Dükkan İhale İle Kiralanacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 9 adet dükkan kiralanacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında 10.03.2020 Salı günü saat 14:00, 14:10,14:20, 14.30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20’ da yapılacak ihale ile kiralanacaktır.

2- Kiralanacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- GERÇEK KİŞİLER: Nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B- TÜZEL KİŞİLER: Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; yetki belgesi, noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir