Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 207 0

Kumluca Belediyesi 11 Adet Dükkan Yerini Kiraya Verecektir….

Paylaş:

Kumluca Belediyesi 11 Adet Dükkan Yerini Kiraya Verecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 11 adet dükkan kiralama işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında 03.03.2020 salı günü, saat 14:00, 14:10,14:20, 14.30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40’da yapılacak ihale ile kiralanacaktır.

2- Kiralanacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-GERÇEK KİŞİLER: 

Nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B-TÜZEL KİŞİLER: 

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde aldığı Oda Faaliyet Belgesi, Şirketlerden; yetki belgesi, noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir