Kumluca Belediyesi 11 Adet Dükkan Yerini Kiraya Verecektir

✔ Kumluca Belediyesi 11 Adet Dükkan Yerini Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 11 adet dükkan kiralama işi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kumluca Belediyesinden

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Antalya İli Kumluca Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kumluca Belediyesi Başkanlık odasında 03.03.2020 salı günü, saat 14:00, 14:10,14:20, 14.30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40’da yapılacak ihale ile kiralanacaktır.

2- Kiralanacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-280.png

3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- GERÇEK KİŞİLER: 

 • Nüfus cüzdan sureti,
 • ikametgah belgesi,
 • geçici teminatı yatırdığına dair belge,
 • temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 • Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B- TÜZEL KİŞİLER: 

 • Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde aldığı Oda Faaliyet Belgesi,
 • Şirketlerden; yetki belgesi, noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • geçici teminatı yatırdığına dair belge,
 • temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 • Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok