Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 588 0

Kumluca Belediyesinden Arsa Satış ve Kiralama İhalesi…

Paylaş:

Kumluca Belediyesinden Arsa Satış ve Kiralama İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 adet arsa satışı, 1 adet arsa kiralama ihalesi
İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Kumluca
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Kumluca Belediyesi hizmet binası üçüncü katında bulunan konferans salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Antalya İli Kumluca İlçesi Mavikent (Yenice) Mahallesinde bulunan, imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan arsaların ihale ile satışı ve Mavikent (Yenice) Mahallesi 389 ada 1 parsel yanında bulunan boş alanın ihale ile 1 (Bir) yıllık kiralaması yapılacaktır.

2- İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

S/NMahalleMevkiCinsiİhale TürüAda/ParselMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)
1YeniceÇanakcı GölüArsaSatış501/33202,70 m²2.400.000,0072.000,00
2YeniceÇanakcı GölüArsaSatış501/43205,35 m²2.400.000,0072.000,00
3YeniceÇanakcı GölüArsaSatış501/53813,97 m²2.860.000,0085.800,00
4YeniceKocagölArsaKira3699 m²75.000,002.250,00

3- İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde “Açık Arttırma Usulü” ile Kumluca Belediyesi hizmet binası üçüncü katında bulunan konferans salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- GERÇEK KİŞİLER:

Nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B- TÜZEL KİŞİLER:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; yetki belgesi, noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, geçici teminatı yatırdığına dair belge, temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 28.04.2020 saat 13:30’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir

7- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar çapı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir