Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 303 0

Lunapark Alanı Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İzmir/Lunapark Alanı Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan 2.000 m2 lunapark alanı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No: 1 Bergama Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- 22-28 Haziran 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan 84. Uluslararası Bergama Kermesi nedeni ile Şehrimiz 14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan Belediyemize ait 2.000 m2 lunapark alanının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usülü kira ihalesi yapılacaktır.

2- Lunapark yerinin ihalesi 31.03.2020 Salı günü saat 10:15’de Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediye Encümen Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- 14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan lunapark alanının ihale muhammen bedeli 110.000,00(Yüzonbin)TL olup, geçici teminatı %3’ü olan 3.300,00(Üçbinüçyüz)TL’dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100,00(Yüz)TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5- İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgeleri ile ihale şartnamesinde istenilen belgeleri Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır.

6- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir