Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, Yeni Nikah Sarayı içerisinde bulunan 38.000,00-TL Muhammen Bedelli 46-H isimli Bağımsız Bölüm 3 (Üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ.
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Malatya Büyükşehir Belediyesinden

1- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi, Yeni Nikâh Sarayı içerisinde bulunan 38.000,00-TL Muhammen Bedelli 46-H isimli Bağımsız Bölüm 3 (Üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.

2- Kiralanacak Bağımsız Bölümün İhalesi 03.02.2020 Tarihinde Saat:10.00 yapılacak olup, geçici teminat bedeli 10.000,00-TL’dir. İhale Dosyası 100,00-TL Karşılığında İdareden satın alınabilir.

İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde % 6 kesin teminat ve ihale şartnamesinde belirtilen sözleşme öncesi peşin ödenecek kira bedelinin ödenmesi ile sözleşme imzalanacaktır.

2886 sayılı kanunu madde 57. maddesine göre peşin ödenecek kira bedelinin ödenmemesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme imzalanmayacaktır.

İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.

3- Açık teklif usulünde teklifler sözlü olarak alınır. Sözleşme damga vergisi, karar pulu giderleri, bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

4- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

5- İhale kararı İhale Komisyonunca onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok